bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de HuisGarant website (www.HuisGarant.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de HuisGarant website worden bekend gemaakt.

Deze voorwaarden beheersen de HuisGarant website en alle andere sites die door middel van links aan de HuisGarant website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de HuisGarant website stemt u in met deze voorwaarden.

De HuisGarant website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot HuisGarant en haar dochterondernemingen en diensten en producten (zoals HuisGarant) (gezamenlijk hierna te noemen: de "Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de HuisGarant website bekende gegevens. HuisGarant kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. HuisGarant kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de HuisGarant website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. HuisGarant behoudt zich het recht voor om de HuisGarant website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beŽindigen.

Links

De HuisGarant website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan HuisGarant eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom

HuisGarant is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn toepasselijk. Het reprorecht wordt voorbehouden. HuisGarant treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement
© 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)