bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Hypotheek nieuws

Archief voor september, 2007

HuisGarant regelt hypotheek voor freelancer ondernemers

30 september 2007

Nederland telt tienduizenden freelancers die in allerlei sectoren actief zijn. De geboden expertise ligt op hoog niveau en de overheadkosten voor opdrachtgevers zijn aanzienlijk lager t.o.v. vast personeel. Met het economische bestaansrecht van de meeste freelancers zit het daardoor dus wel goed. Toch worden zij door de grote geldverstrekkers nog steeds hardnekkig als een ‘risicogroep’ gezien zodra het gaat om een hypotheek voor freelancer ondernemers. Nee heb je, ja kun je als freelancer bij banken en intermediairs helaas maar zelden krijgen!


Flexibelere beoordeling van hypotheek voor freelancer aanvragen
HuisGarant kent minder starre regeltjes dan de reguliere hypotheek verstrekkers. Als u bij ons een hypotheek voor freelancer aanvraagformulier indient, kunt u rekenen op een uitgebreid persoonlijk gesprek en een objectief advies met betrekking tot uw persoonlijke en zakelijke situatie én de haalbaarheid van een hypotheek.

Alle bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs weten precies waar het bij een hypotheek voor freelancer ondernemers om draait, namelijk de haalbaarheid van de maandlasten. Daarmee verschilt de freelancer overigens in niets van iemand in loondienst. Des te verwonderlijker is het dus eigenlijk dat er zo duidelijk met twee maten wordt gemeten.

Een ervaren gesprekspartner
HuisGarant kan bogen op een landelijk dekkend netwerk van aangesloten hypotheekadviseurs. Zodra uw aanvraagformulier bij ons binnenkomt, zal een adviseur uit uw eigen regio vrijblijvend contact met u zoeken. Daarmee krijgt u een ervaren gesprekspartner die precies op de hoogte is van de mogelijkheden om een hypotheek voor freelancer ondernemers af te sluiten.

Om zijn advies goed te kunnen onderbouwen kijkt hij vooral naar het totaalplaatje van uw situatie. Of u daarbij de cijfers over drie winstgevende jaren kunt laten zien, is voor hem van minder belang. Laten we eerlijk zijn: zelfs de grootste multinational draait wel eens een jaar met verlies. Een freelancer kan datzelfde gebeuren, maar bijvoorbeeld prachtige contracten hebben liggen voor het jaar daarop!

Hypotheek verstrekkers met soepeler acceptatiebeleid
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur weet precies welke van de circa zeventig grootste hypotheek verstrekkers in ons land een soepeler acceptatiebeleid hanteren inzake een hypotheek voor de freelancer. Van al deze aanbieders worden door hem rentetarieven en voorwaarden vergeleken, waarna de meest gunstige aanbieders om een offerte zal worden gevraagd. De hypotheekadviseur bekijkt vervolgens samen met u welke aanbieding het beste bij uw situatie en (gemiddelde) maandelijkse budget past. Onder welke offerte u uiteindelijk uw handtekening zet, is uiteraard geheel aan u.

Al veel freelancers geslaagd via HuisGarant
Al vele freelancers hebben met succes een freelancer hypotheek gekregen via HuisGarant. Daaronder mensen met vrije beroepen in de creatieve sector, consultancy en adviesbureaus, reclame, marketing, en bijvoorbeeld de particuliere zorgverlening. Werkt u op freelance basis en wilt u uw persoonlijke mogelijkheden uitvoerig laten doorlichten, maak dan gebruik van het hypotheek voor freelancer formulier. Dit is de snelste manier om in contact te treden met één van de bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs.

HuisGarant wil een beter hypotheek ondernemers klimaat

29 september 2007

Ze zeggen altijd dat Nederlanders een ondernemend volkje zijn. En dat is wáár. Op de vreemdste en ver afgelegen plaatsen in de wereld kom je Hollanders tegen die daar een eigen nering hebben opgezet. Ook binnen de eigen landsgrenzen zien we ondernemers en ondernemingen genoeg. Maar een goed ondernemersklimaat? Wie ooit een hypotheek ondernemers aanvraag heeft gedaan bij onze grote financiële instellingen denkt daar anders over. Ook HuisGarant oordeelt negatief over de weigerachtige houding van banken en verzekeraars bij de aanvraag van een ondernemers hypotheek. Daarom maken wij ons sterk voor een beter ondernemersklimaat, waarin een hypotheek ondernemers aanvraag de gewoonste zaak van de wereld moet zijn.

Vul daarom direct het aanvraagformulier in, zodat een van onze ondernemer hypotheek specialisten vrijblijvend contact met u kan opnemen, of lees eerst verder over uw hypotheek mogelijkheden:

Hypotheek voor ondernemers vaak voordeliger
Torenhoge huurprijzen voor bijvoorbeeld het bedrijfspand drukken zwaar op de resultaten van de onderneming. Vaak blijkt een bedrijfs hypotheek voordeliger te zijn. Het lijkt een simpel rekensommetje dat ook uw accountant van harte zal onderschrijven. Ook voor uw privé situatie kan het verstandig zijn een hypotheek af te sluiten.

Denkend met een positief plan te komen, stapt u optimistisch naar de bank. Dáár blijkt men vaak negatief tegen een hypotheek ondernemers aanvraag aan te kijken. U wordt als risicovol beschouwd. Het bestaansrecht van uw bedrijf heeft zich nog niet bewezen. Of u bent een keer in de rode cijfers beland omdat bijvoorbeeld een klant failliet ging. Kortom, u bent alles behalve een verstandige ondernemer die zijn winst wil verhogen en een eigen woning of bedrijfspand als goede investering ziet.

De HuisGarant hypotheek ondernemers oplossing
Ook HuisGarant is een onderneming. Wij weten dus zelf hoe het voelt om tegen een muur aan te lopen van regeltjes en ongeschreven wetten. Daarom maakt HuisGarant zich sterk voor een beter ondernemersklimaat waarin een hypotheek ondernemers aanvraag wordt beoordeeld zoals iedere andere hypotheek aanvraag. Samen met een landelijk netwerk van hypotheekadviseurs bieden wij een oplossing voor dit veel voorkomende probleem. Zodat u nergens in uw groei belemmerd wordt en kunt profiteren van de voordelen die een hypotheek u biedt. Ongeacht of u een bedrijfspand op het oog hebt, een andere privé-woning, of een combinatie van die twee.

Opening van zaken voor uw hypotheekadviseur
Vul vandaag nog vrijblijvend het hypotheek ondernemers aanvraagformulier in en één van de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs zal snel contact met u opnemen. In het daarop volgende gesprek geeft u volledig opening van zaken. Niet alleen over uw successen, maar ook over de tegenvallers, uw kansen, uw plannen en uw privé-situatie.

U zult merken dat er een medestander tegenover u zit, iemand die oplossingsgericht denkt en inventariseert wát in uw situatie haalbaar is. Zo nodig kan uw adviseur hypotheek offertes voor u aanvragen bij hypotheek verstrekkers die een soepeler acceptatiebeleid kennen met betrekking tot een hypotheek ondernemers aanvraag. Dat daar in sommige gevallen een iets hogere rente tegenover staat, kan als een tijdelijke oplossing worden gezien.

De HuisGarant hypotheekadviseur blijft adviseren
Stel dat u inderdaad voor een iets hogere (maar alleszins haalbare) rente moet gaan? Uw bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur blijft contact met u houden en zal zodra uw situatie daar aanleiding toe geeft, zoals bijvoorbeeld gunstigere bedrijfsresultaten en het kunnen overleggen van drie jaarcijfers, uw hypotheek zo snel mogelijk overhevelen naar één van de reguliere hypotheek verstrekkers. Uiteraard na vergelijk van diverse offertes, tegen de laagst haalbare rente en onder de meest gunstige voorwaarden. Want zó zou volgens HuisGarant en haar hypotheekadviseurs een beter ondernemersklimaat eruit moeten zien!

Vul vrijblijvend het hypotheek ondernemers aanvraagformulier in, zodat een van onze hypotheek adviseurs contact met u kan opnemen.

Hypotheek freelancer; een haalbare zaak bij HuisGarant

28 september 2007

Geldverstrekkers en freelancers zijn over het algemeen niet de beste vrienden. De grote financiële instellingen stellen zich tegenover mensen met een wisselend inkomen nogal terughoudend, om niet te zeggen achterdochtig op. Plat gezegd: zij houden niet zo van deze risicogroep. Een hypotheek freelancer aanvraag wordt dan ook al snel afgewezen. TE snel vindt HuisGarant. Want al die honderdduizenden mensen met vrije beroepen en dienstverlenende activiteiten weten uitstekend in hun eigen onderhoud te voorzien en leveren een niet onbelangrijke bijdrage aan onze economie. Zij verdienen daarom niet alleen respect, maar ook een serieuze beoordeling van hun ‘hypotheek freelancer aanvraag’.

Vul daarom vrijblijvend het hypotheek freelancer aanvraagformulier in zodat een van onze hypotheekadviseurs contact met u kan opnemen, of lees eerst verder over uw hypotheek mogelijkheden:

Wonen en werken vanuit huis
Veel freelancers werken vanuit huis. Uitbreiding van die werkzaamheden en/of het gezin nopen menigeen om op zeker moment naar een ruimere woning uit te zien. Zodra die is gevonden, begint het grote gevecht om daarvoor een hypotheek als freelancer af te kunnen sluiten. De bezwaren van de reguliere hypotheekverstrekkers zijn legio.U kunt (nog) geen drie positieve jaarcijfers laten zien. De prognose voor de komende jaren is te onzeker. Uw partner heeft geen vaste aanstelling of contract. Kortom, de moed zakt u bijna in de schoenen. U heeft tot nu toe uw woonlasten altijd netjes kunnen betalen. Een deel van die lasten zijn zelfs fiscaal aftrekbaar, juist omdat u vanuit huis werkzaam bent. Dus waarom stuit een hypotheek freelancer aanvraag op zoveel problemen?

De ruimere visie van HuisGarant
HuisGarant kijkt verder dan de standaard condities en focust voornamelijk op het feit of u in staat bent om uw maandelijkse hypotheeklasten te voldoen. Om dat te kunnen vaststellen bekijken we samen met u naar uw werkzaamheden als freelancer tot nu toe, uw privé-situatie - bijvoorbeeld aanvullende inkomsten uit werk van uw partner - en de aanwezigheid van opdrachten die u eventueel al in portefeuille hebt. HuisGarant werkt samen met een uitgebreid netwerk van hypotheekadviseurs die zich hebben verdiept in de specifieke problematiek rond de aanvraag van een hypotheek freelancer offerte. Een betere gesprekspartner kunt u niet treffen!

Hypotheek Freelancer aanvraagformulier
Hebt u al een andere woning op het oog of wilt u uw mogelijkheden eerst door een deskundige laten beoordelen? Vul dan het HuisGarant hypotheek freelancer aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvende afspraak. U wordt benaderd door een van onze erkende hypotheekadviseurs uit uw eigen regio. Deze heeft ruime ervaring met uw specifieke situatie en heeft al veel freelancers aan een passende hypotheek kunnen helpen, op gunstige voorwaarden en tegen een zo laag mogelijke rente.

Offerte van verschillende hypotheekverstrekkers
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs hebben een goede ingang bij de meeste verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders, waaronder ook alle erkende hypotheekverstrekkers met een flexibel acceptatiebeleid voor freelancers. Uw hypotheekadviseur maakt voor hen uw situatie inzichtelijk en vraagt vervolgens een aantal om een zo scherp mogelijke offerte uit te brengen. In plaats van een afwijzing kunt u bij HuisGarant dus een keuzemogelijkheid verwachten. Waarmee uw hypotheek-freelancer aanvraag op dezelfde respectvolle manier is afgehandeld als die van ieder ander.

Vul direct het hypotheek freelancer aanvraagformulier in zodat een van onze hypotheekadviseurs vrijblijvend contact met u kan opnemen.

Ruimere hypotheek mogelijkheden voor DGA ondernemers

26 september 2007

Ook uit de jongste kabinetsplannen blijkt weer dat de overheid het (zelfstandig) ondernemerschap wil stimuleren. Helaas wordt dit streven door de grote financiële dienstverleners in de praktijk nog nauwelijks gesteund. Zo doet zich regelmatig de vreemde situatie voor dat een hypotheek DGA aanvraag wordt geweigerd, terwijl de werknemers van diezelfde BV met open armen worden ontvangen en een tophypotheek krijgen aangeboden. Gelukkig is er nu de DGA hypotheek oplossing die ruimere mogelijkheden biedt voor DGA’s en de rest van ondernemend Nederland.

Hypotheek DGA: maatwerk van HuisGarant
Zowel de zakelijke als privé-situatie van iedere DGA is weer anders, maar past zelden of nooit in de standaardvoorwaarden die door de meeste hypotheekverstrekkers worden gehanteerd. Bij een hypotheek-DGA aanvraag is de uitkomst dan ook in veel gevallen “nee”. HuisGarant realiseert zich dat deze specifieke situatie om extra en persoonlijke aandacht vraagt, om zakelijk inzicht, en - vooral - een op maat gesneden oplossing. HuisGarant heeft zich in de hypotheek DGA problematiek gespecialiseerd en werkt met een landelijk netwerk van aangesloten Erkende hypotheekadviseurs. Ook in uw eigen regio vindt u dus een gesprekspartner waarmee u de mogelijkheden van een hypotheek op maat kunt bespreken.

Het hypotheek DGA aanvraagformulier
Heeft u via de reguliere kanalen onlangs bot gevangen bij een hypotheek DGA aanvraag, of overweegt u de aankoop van een bedrijfs- of privé-pand en wilt u weten hoe uw kansen liggen? Laat uw situatie dan eens vrijblijvend en objectief beoordelen door één van de bij HuisGarant aangesloten Erkende hypotheekadviseurs. Nadat u het hypotheek DGA aanvraagformulier hebt ingevuld neemt één van onze intermediairs telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Die afspraak verplicht u tot niets, maar biedt wel de mogelijkheid om de haalbaarheid van uw aanvraag van alle kanten te belichten.

Soepeler acceptatiebeleid voor DGA’s
Een veel voorkomend knelpunt bij de hypotheek DGA aanvraag is de zogenaamde driejaren norm. Ongeacht het feit dat u zelf bij uw onderneming voor een prima salaris op de loonlijst staat, dient u over minimaal drie voorafgaande jaren positieve bedrijfsresultaten te kunnen overleggen. Bestaat de BV korter dan drie jaar, dan achten reguliere hypotheekverstrekkers het risico vaak te hoog. HuisGarant kent een soepeler acceptatiebeleid en kijkt samen met u naar het grote geheel. Zoals de voorgeschiedenis van de onderneming vóór omzetting naar BV, uw toekomstplannen, uw marktpositie en uw klantenbestand. Zijn de uitkomsten positief dan kunt u via HuisGarant met een gerust hart een DGA hypotheek aanvraag indienen.

Aanvraag van een DGA hypotheekofferte
Voor de Erkende HuisGarant hypotheekadviseur gaan deuren open die in eerste instantie voor u als individuele DGA gesloten bleven. De bij HuisGarant aangesloten intermediair inventariseert om te beginnen verschillende mogelijkheden en rentetarieven van diverse grote Nederlandse geldverstrekkers (Nederland telt in totaal zo’n 70 geldverstrekkers). Bij de meest gunstige aanbieders wordt vervolgens een hypotheek DGA offerte aangevraagd. Welke aanbieding precies de juiste snit heeft voor uw specifieke omstandigheden beslist u uiteindelijk natuurlijk zelf. Al zal de HuisGarant hypotheekadviseur u daarbij graag en goed kunnen adviseren. Het resultaat is een hypotheek op maat die exact past bij uw huidige situatie én het beoogde toekomstplaatje.

Vraag daarom vrijblijvend en direct een hypotheek offerte aan.

DGA hypotheek oplossing

15 september 2007

Als u als Directeur Groot Aandeelhouder een hypotheek wilt, wordt het u knap lastig gemaakt. Hypotheekverstrekkers zullen u veelal weigeren door het hoge risico dat een DGA hypotheek met zich meebrengt? Bij HuisGarant zien wij echter geen probleem om u een hypotheek te verstrekken en bieden u dan ook de perfecte DGA hypotheek oplossing. .

Een DGA hypotheekoplossing via HuisGarant
HuisGarant werkt nauw samen met bijna alle hypotheekverstrekkers die gespecialiseerd zijn in DGA hypotheken. Zij hebben hiervan meer kennis dan de meeste reguliere geldverstrekkers. Omdat de hypotheekadviseurs van HuisGarant door heel Nederland te vinden zijn, kunnen zij u altijd een DGA hypotheek oplossing bieden en u helpen bij u DGA hypotheekvraagstuk.

Hoe werkt een HuisGarant DGA hypotheekadviseur?
De hypotheekadviseur van HuisGarant bekijkt, samen met u, nauwkeurig uw specifieke situatie. Bij een hypotheek gaat het immers om maatwerk en u gaat deze voor langere tijd aan. Dan wilt u ook dat deze helemaal bij u en uw toekomstplannen past. De hypotheeadviseur hanteert hierbij een veel flexibeler acceptatiebeleid dan de meeste geldverstrekkers en intermediairs. Dit biedt u een betere DGA hypotheek oplossing. Zo zijn een wisselend inkomen en het overleggen van 3 positieve jaarcijfers minder van belang.

Een hypotheek voor DGA offerte aanvragen

Nadat de hypotheekadviseur al uw gegevens verzameld heeft en uw aanvraag compleet is, worden er bij diverse DGA hypotheekverstrekkers offertes voor u opgevraagd. Uw hypotheekadviseur weer exact hoe dit moet gebeuren en hoe hij dit het beste kan doen. Hierbij wordt gekeken naar de offertes met de laagste maandlasten en de beste voorwaarden en rente. Uit dat aanbod kiest u samen de DGA hypotheek oplossing die het beste bij u past.

DGA hypotheek oplossing voor u
Wilt u ook uw specifieke situatie onder de loep laten nemen door een hypotheekadviseur van HuisGarant? Vul dan vrijblijvend het DGA hypotheek aanvraagformulier in. Een van onze hypotheekadviseurs neemt dan contact met u op om de mogelijkheden voor een DGA hypotheekoplossing met u te bespreken.

Hypotheek startende ondernemer

12 september 2007

Bent u nog een startende ondernemer? Dan hebt u waarschijnlijk al gemerkt dat hier zowel voor- als nadelen aan kleven. Wanneer u als startende ondernemer op zoek gaat naar een nieuw huis bijvoorbeeld. Dan blijkt dat maar weinig adviseurs een hypotheek aan u willen verstrekken. En dat is knap lastig. De adviseurs van HuisGarant hebben zich gelukkig gespecialiseerd in de ideale hypotheek voor startende ondernemers.

Hoewel de opstartfase van uw onderneming een drukke tijd is, gaat het gewone leven ook door. En daar horen ook wel eens verhuisplannen bij. Dit is vaak een leuke fase, alleen moet er ook het nodige gebeuren op financieel gebied. Een hypotheek krijgen is voor startende ondernemers en voor gevorderde ondernemers veel moeilijker dan voor werknemers in loondienst. Op zich best vreemd als u zich bedenkt dat de werkgever van een medewerker in loondienst moeilijker een hypotheek krijgt dan zijn werknemer. De oorzaak zit hem in het feit dat een werknemer een contract heeft met bijbehorend een regelmatig inkomen. En een (startende) ondernemer een onregelmatig inkomen. Dat laatste zorgt ervoor dat veel hypotheekverstrekkers u nul op het rekest geven.

Hypotheek startende ondernemer
De meeste hypotheek adviseurs beoordelen elke hypotheek aanvraag op een aantal punten, waar u als startende ondernemer logischer wijs niet aan kunt voldoen. Ze vragen bijvoorbeeld om de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar. En dat gaat natuurlijk niet als u uw bedrijf nog geen jaar geleden heeft opgericht. Dit is voor hen een reden om u af te wijzen. De hypotheek adviseurs van HuisGarant kijken gelukkig verder. Zij zijn opgeleid om startende ondernemers te adviseren bij het vinden van de juiste hypotheek. Hierdoor kunnen zij u in de meeste gevallen wel een hypotheek aanbieden, met voordelige maandlasten.

Een hypotheek voor startende ondernemers
De hypotheekadviseur van HuisGarant coacht en adviseert u in de strijd om een passende startende ondernemer hypotheek. Hij regelt offertes voor u bij in startende ondernemers hypotheken gespecialiseerde hypotheekbanken, maar ook bij reguliere hypotheekverstrekkers. Zo vindt hij -in samenspraak met u- een hypotheek op maat met gunstige maandlasten, en een lage rente. Zo kunt u samen met uw adviseur uit een ruim aanbod de hypotheek kiezen die het beste bij u en uw onderneming past.

Een startende ondernemers hypotheek iets voor u?
Wacht dan niet langer. En vraag nu direct bij HuisGarant een offerte aan voor een hypotheek voor startende ondernemers. Als u het startende ondernemer hypotheek aanvraag formulier invult, dan start een van de bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur zo snel mogelijk de zoektocht voor u naar een passende hypotheek.
Kom voor een startend ondernemer hypotheek oplossing in contact met een ervaren ondernemer hypotheekadviseur.

Hypotheek ondernemer

11 september 2007

Net als u zijn wij bij HuisGarant ondernemers. Waarin u onderneemt weten wij uiteraard (nog) niet. Wij van HuisGarant ondernemen op het gebied van hypotheken. Daarom hebben we ons gespecialiseerd in de ideale hypotheek voor u als ondernemer. Het resultaat is een hypotheek waar u als ondernemer baat bij heeft!

Als collega-ondernemer hebben we in het verleden gemerkt dat het de zelfstandige ondernemer vaak onnodig lastig wordt gemaakt om een hypotheek af te sluiten. Zelfs als u al langere tijd meer dan genoeg inkomsten uit uw zaak haalt, is het krijgen van een hypotheek nog een hele onderneming op zich. Dat vinden wij een kwalijke en onterechte zaak. Gelukkig kan het ook anders, dat bewijzen onze speciale hypotheek adviseurs dag in, dag uit.

Hypotheek ondernemer vriendelijk
Hypotheek adviseurs kijken bij elke hypotheek aanvraag naar een aantal standaard zaken, waar u niet altijd aan kunt voldoen. Zo vragen zij veelal om de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar, terwijl uw bedrijf misschien nog maar 2 jaar bestaat. Hierop wordt u dan afgewezen, ook al heeft u wellicht een zeer gezonde zaak. De hypotheek adviseurs van HuisGarant kijken realistischer tegen de zaken aan. Zij zijn er in getraind om ondernemers te adviseren en te helpen. Dankzij deze parate kennis kunnen zij u veelal wel een interessante hypotheek aanbieden, met een lage rente en dito maandlasten. Dit los van het feit of het nu gaat om een hypotheek voor een woning, een bedrijfspand of een combinatie van deze twee.

Een hypotheek voor ondernemers via HuisGarant
Onze hypotheekadviseur begeleidt u in uw zoektocht naar een speciale ondernemer hypotheek. Er wordt hierbij voor u als ondernemer een flexibel acceptatiebeleid gehanteerd die werkt. Hij vraagt namens u offertes aan bij ondernemers hypotheek gespecialiseerde geldverstrekkers en de reguliere hypotheek aanbieders. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar voor u zo gunstige mogelijke maandlasten, voorwaarden en rente. Zo kunt u samen met uw adviseur uit een ruim aanbod de hypotheek kiezen die het beste bij u en uw onderneming past.

Op zoek naar de juiste ondernemer hypotheek?
Vraag dan een vrijblijvend hypotheekadvies voor ondernemers aan bij HuisGarant. Als u het ondernemer hypotheek aanvraag formulier invult, neemt een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur zo spoedig mogelijk contact met u op, en gaat hij voor u aan het werk.

Hypotheek BKR a2

10 september 2007

Wilt u een nieuw huis kopen maar heeft u een BKR a2 notering? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk moeite met het vinden van een passende hypotheek. Dit is omdat een BKR a2 notering inhoudt dat u een betalingsachterstand heeft of heeft gehad. Veel banken en hypotheekverstrekkers durven u dan, hoe onterecht soms ook, geen hypotheek te verstrekken. HuisGarant doet dat wel!

Speciale bkr a2 hypotheken
Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Er zijn namelijk ook hypotheekadviseurs en verstrekkers die verder kijken dan een rood signaal. Bij hen is het wel mogelijk om een hypotheek te krijgen, of u nu een BKR a2 hypotheek heeft of niet. HuisGarant is gespecialiseerd in hypotheken voor mensen met een BKR a2 notering. Lees daarom snel verder of vraag direct een offerte aan.

Doel van BKR-notering
Hoe vervelend het ook kan zijn, de BKR-notering als systeem bestaat niet voor niets. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel streeft namelijk twee doelen na. Allereerst het helpen voorkomen dat mensen meer financiele verplichtingen aangaan dan zij redelijkerwijs aan kunnen. Zij beschermen daarmee de consumenten zelf. Ten tweede beschermt de instantie ook geldverstrekkers en financiers. Ook u heeft hier baat bij, want hoe minder wanbetalers van een hypotheek, des te minder u hoeft op te draaien voor de schulden van derden. Zoals u zult begrijpen worden deze kosten (schulden) gewoon doorberekend in de vorm van hogere rentepercentages voor alle (nieuwe) klanten.

Betekenis van BKR a2 notering
Een BKR a2 notering houdt zoals gezegd in dat iemand in het verleden zijn betalingsverplichtingen niet op tijd is nagekomen. Wanneer u een hypotheekaanvraag doet bij de gemiddelde hypotheekverstrekker, zal deze uw financiele reputatie nagaan bij het BKR in Tiel. Als hier wordt gemeld dat u een BKR a2 notering heeft, gaat er bij de hypotheekverstrekker een spreekwoordelijk waarschuwingslampje branden. Hij zal zich afvragen: zal deze persoon bij mij wel zijn betalingsverplichtingen nakomen? De meeste adviseurs zullen daarbij eieren voor hun geld kiezen door een hypotheek aanvraag af te wijzen.

HuisGarant kijkt verder!
Er zijn wel 1001 redenen te verzinnen waarom u een a2 notering heeft gekregen bij het BKR. Zo kunnen uw rekeningen verkeerd zijn geadresseerd na een verhuizing of scheiding. Of zijn er rekeningen verstuurd waar u het terecht niet mee eens bent, en ook administratiefouten behoren tot de mogelijkheden. Het is dus zeer goed mogelijk dat u ondanks uw a2 notering wel de maandlasten kunt dragen van een hypotheek. Daarom werkt HuisGarant met professionele hypotheek adviseurs met bijzonder veel BKR hypotheek kennis. Zij gaan na of u over voldoende draagkracht beschikt om uw maandelijkse hypotheek lasten te betalen. Uw notering is hierbij minder van belang en zij hanteren dan ook een flexibeler acceptatiebeleid.

Is een BKR a2 hypotheek voor u mogelijk?
Ook al heeft u een a2 notering, bij HuisGarant is een hypotheek in veel gevallen gewoon mogelijk. Neem daarom snel contact op met een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur. Zij kunnen u uitstekend adviseren en beschikken bovendien over de juiste ingangen binnen de hypotheekwereld om u te helpen aan een passende hypotheek. Ze regelen voor u een BKR a2 hypotheek met de laagst mogelijke hypotheeklasten en de beste voorwaarden, die het beste bij uw situatie past.

Vrijblijvend advies op maat!
Dagelijks helpen de adviseurs van HuisGarant mensen met een BKR-notering aan een hypotheek. Vraag dus vandaag nog vrijblijvend een offerte aan via het BKR a2 hypotheek aanvraagformulier. Een hypotheekadviseur neemt vervolgens vrijblijvend contact met u op om de BKR hypotheek mogelijkheden te bekijken.

Hypotheek als zelfstandige

9 september 2007

Als u als zelfstandige werkt, is het vaak lastig om een hypotheek te krijgen bij een reguliere geldverstrekker. Lastig, want ook u wilt leuk wonen. HuisGarant helpt u als zelfstandige graag aan een hypotheek.

Zelfstandig zijn is heerlijk. U heeft geen baas waar u verantwoording aan af hoeft te leggen en u kunt sneller van een dubbeltje een kwartje maken. Alleen maar voordelen zou u zeggen, totdat u uw welverdiende geld in uw droomhuis of een bedrijfspand wilt stoppen. Dan loopt u tegen het probleem aan dat veel hypotheekverstrekkers geen hypotheek voor zelfstandigen willen verstrekken. Ze vinden uw variabele inkomen vaak te risicovol. Daarnaast stellen zij strenge eisen zoals het overleggen van drie positieve jaarcijfers. Ook al is uw inkomen als zelfstandige ruim toereikend om de hypotheeklasten te dragen, banken en intermediairs zullen uw hypotheekaanvraag als zelfstandige niet snel in behandeling nemen. Of u krijgt een offerte waarbij de rente exorbitant hoog is.

Een hypotheek als zelfstandige via HuisGarant
HuisGarant werkt samen met de meeste van de onafhankelijke hypotheekadviseurs in Nederland die zijn gespecialiseerd in een hypotheek voor zelfstandigen. Deze adviseurs kijken verder dan normaal en zijn uitstekend op de hoogte van de veranderingen in de markt en alle eisen. Een hypotheek is maatwerk en vraagt om specifieke kennis en ervaring. De bij HuisGarant aangesloten adviseurs beschikken hierover en inventariseren nauwkeurig uw situatie en mogelijkheden voor een hypotheek voor u als zelfstandige. Het overleggen van drie positieve jaarcijfers is hierbij minder van belang.

Offerte voor zelfstandige hypotheek
Nadat de adviseur uw gegevens en financieel plaatje compleet heeft, worden er bij diverse -in hypotheek voor zelfstandigen gespecialiseerde- geldverstrekkers offertes voor u opgevraagd. Zij hanteren een flexibel acceptatiebeleid. Hierbij geldt als uitgangspunt een hypotheek met gunstige voorwaarden, lage rente en maandlasten. Uit dit aanbod kunt u als zelfstandige de hypotheek kiezen die het beste bij u past.

Ook uw mogelijkheden weten?
HuisGarant heeft al vele zelfstandigen aan een aantrekkelijke en voordelige hypotheek geholpen. Heeft u voldoende inkomsten om de maandlasten te betalen, vraag dan een vrijblijvend hypotheekadvies voor zelfstandigen aan bij HuisGarant. Als u het hypotheek aanvraag formulier voor zelfstandigen invult, neemt een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur vervolgens contact met u op om uw specifieke situatie en de mogelijkheden van een hypotheek voor zelfstandigen te bekijken.

Hypotheek voor freelancers aanvragen

7 september 2007

Een hypotheek voor freelancers vraagt om specifieke kennis. Kennis die veel hypotheekadviseurs missen. Daarom wordt door hen een aanvraag voor een freelance hypotheek vaak gelijk afgewezen. Bovendien hanteren ze vaak strenge eisen, zoals het overleggen van drie positieve jaarcijfers. Wilt u als freelancer wel een hypotheek kunnen afsluiten? Dan bent u bij HuisGarant aan het juiste adres.

Een hypotheek is iets heel persoonlijks en moet volledig aansluiten bij uw situatie en wensen. Helaas missen veel financieel adviseurs de juiste kennis voor het beoordelen van een aanvraag voor een freelance hypotheek. Vaak wordt er ook alleen gekeken naar het, voor hen, te grote risico van uw variabele inkomen. Of ze werken niet samen met in freelance hypotheek gespecialiseerde geldverstrekkers. Uw aanvraag wordt daarom vaak veel te snel afgewezen. Dat is jammer, want als freelancer een hypotheek verkrijgen is prima mogelijk.

Een hypotheek voor freelancers aanvragen via HuisGarant
De hypotheekadviseurs die samenwerken met HuisGarant zijn volledig gespecialiseerd in freelance hypotheekaanvragen. Zij begrijpen uw situatie als geen ander en kijken samen met u naar de mogelijkheden voor een freelance hypotheek. Zij hanteren een flexibeler acceptatiebeleid dan de reguliere hypotheekverstrekkers en zien het grotere risico van uw variabele inkomen zeker niet direct als reden om de hypotheekaanvraag te weigeren. Omdat zij ingangen hebben bij diverse hypotheekverstrekkers voor freelancers, kunnen zij u veel meer bieden dan de gemiddelde bank of intermediair. Bij uw freelance hypotheekaanvraag wordt uiteraard gekeken naar de gunstigste voorwaarden, rente en maandlasten. U kunt kiezen uit meerdere hypotheekverstrekkers en uit dat aanbod kiest u, samen met uw adviseur, de hypotheek voor freelancers die het beste bij u past. U hoeft dus niet overal rond te shoppen, maar krijgt van 1 adviseur meerdere offertes. Dat scheelt u veel tijd en moeite.

Ook uw mogelijkheden weten?
Vraag dan een vrijblijvend hypotheekadvies voor freelancers aan bij HuisGarant. Als u het freelancers hypotheek aanvraag formulier invult, neemt een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur vervolgens contact met u op om uw specifieke situatie en de mogelijkheden van een hypotheek voor freelancers te bekijken.

Een hypotheek voor ondernemers

7 september 2007

Wanneer u als ondernemer een hypotheek wilt afsluiten, loopt u direct tegen een hoop struikelblokken op. Er wordt door veel hypotheekverstrekkers vaak een negatief advies gegeven, waardoor u geen hypotheek kunt afsluiten. Erg vervelend voor u natuurlijk en dat begrijpen wij. Bij HuisGarant kunt u daarom als ondernemer wel een hypotheek afsluiten.

Ook al hebt u als ondernemer ruim voldoende inkomen om de hypotheeklasten te betalen, er zijn helaas maar weinig hypotheekaanbieders die u dan een ondernemers hypotheek willen verstrekken. Zij wijzen u af op bijvoorbeeld het ontbreken van drie jaarcijfers of een te variabel inkomen. De met HuisGarant samenwerkende hypotheekadviseurs hebben specialistische kennis van een hypotheek voor ondernemers. Zij kunnen u in de meeste gevallen een zeer aantrekkelijke hypotheek aanbieden, zodat u ook als ondernemer een hypotheek kunt afsluiten. Het maakt hierbij niet uit of u een hypotheek wilt afsluiten voor bijvoorbeeld een woning, een bedrijfspand of een combinatie van beide.

Een hypotheek voor ondernemers via HuisGarant
De hypotheekadviseur van HuisGarant kijkt samen met u naar de mogelijkheden voor een ondernemershypotheek. Hierbij is het grotere risico van het variabele inkomen van een ondernemer voor de hypotheekadviseur zeker geen reden om de hypotheekaanvraag te weigeren. Er wordt dan ook een flexibel acceptatiebeleid gehanteerd voor ondernemers. Vervolgens worden er voor u offerte aanvragen gedaan bij zowel reguliere als in ondernemers hypotheek gespecialiseerde geldverstrekkers. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de gunstige voorwaarden, rente en maandlasten. U kunt dus kiezen uit een breed scala van hypotheekverstrekkers en uit dat aanbod kiest u, samen met uw adviseur, de hypotheek voor ondernemers die het beste bij u past. Dat bespaart u bovendien veel tijd en moeite, omdat u niet zelf alle geldverstrekkers langs hoeft voor een offerte.

Ook uw mogelijkheden weten?
Vraag dan een vrijblijvend hypotheekadvies voor ondernemers aan bij HuisGarant. Als u het ondernemers hypotheek aanvraag formulier invult, neemt een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur vervolgens contact met u op om uw specifieke situatie en de mogelijkheden van een hypotheek voor ondernemers te bekijken.

ZZP hypotheek afsluiten

4 september 2007

U bent ZZP-er en heeft een leuk huis op het oog. Uw inkomsten zijn ruim toereikend om een hypotheek te verkrijgen, maar toch kunt u geen ZZP hypotheek afsluiten. Een bekend probleem? HuisGarant heeft de oplossing!

Als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) is het doorgaans een enorme klus om een hypotheek af te sluiten. De geldverstrekkers vinden het risico te groot, u kunt nog geen 3 jaarcijfers overleggen of u heeft geen goed onderbouwd bedrijfsplan. Als ZZP-er een hypotheek afsluiten is zeker niet makkelijk!

Specialisten in een ZZP hypotheek afsluiten
HuisGarant is een van de weinige spelers op de financiele markt die nauw samen werkt met alle hypotheekverstrekkers die zijn gespecialiseerd in een ZZP hypotheek. De adviseurs weten wat er speelt op de markt en wat de verschillende eisen en mogelijkheden zijn voor u als ZZP-er. Samen met u bekijken ze uw mogelijkheden en zorgen ervoor dat u een goede en voordelige ZZP hypotheek kunt afsluiten.

HuisGarant snapt dat het voor u moeilijk is om een hypotheek af te sluiten en de samenwerkende adviseurs hanteren dan ook een soepeler aanvraagbeleid dan de meeste geldverstrekkers. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet per se gegevens van de afgelopen 3 jaar te verstrekken, maar is een prognose voor de komende jaren ook een mogelijkheid. Zo kunt u toch een ZZP hypotheek afsluiten. Daarnaast zijn er verschillende hypotheekvormen mogelijk waaronder een aflossingsvrije hypotheek of een beleggingshypotheek. U heeft dus meerdere mogelijkheden.

Een ZZP hypotheek afsluiten via HuisGarant
Hoe gaat het aanvragen en afsluiten van een hypotheek voor u als ZZP-er bij HuisGarant in zijn werk? Eerst bekijkt uw adviseur of het mogelijk is om een reguliere hypotheek af te sluiten tegen een markt conforme hypotheekrente. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u positieve cijfers over de afgelopen 3 jaar heeft. Er wordt een aanvraag gedaan en gekeken of u zo een ZZP hypotheek kunt afsluiten bij een reguliere geldverstrekker.

Wordt uw aanvraag afgewezen of kunt u geen positieve cijfers overleggen, dan zal er naar de mogelijkheden worden gekeken om een aanvraag te doen bij een in ZZP hypotheken gespecialiseerde hypotheekverstrekker. Uiteraard hangt dit af van uw situatie, maar u kunt hier hoogstwaarschijnlijk wel een ZZP hypotheek afsluiten. Ook hierbij is het uitgangspunt dat u een hypotheek wordt aangeboden met de beste voorwaarden en tegen het scherpste rentetarief.

Ook uw mogelijkheden weten?
Bent u ZZP-er en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Vul dan het ZZP hypotheek aanvraagformulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur neemt vervolgens vrijblijvend contact met u op om uw specifieke situatie en de mogelijkheden om een ZZP hypotheek af te sluiten te bekijken.


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)