bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Hypotheek nieuws

Archief voor november, 2007

Hypotheek voor flexwerkers

27 november 2007

Bent u op zoek naar een hypotheek voor flexwerkers? Een groeiend aantal mensen verricht in onze maatschappij flexibele arbeid. In een wisselend aantal uren en soms werkend voor verschillende opdrachtgevers geven zij op een afwisselende manier invulling aan hun loopbaan. Dat biedt niet alleen persoonlijke vrijheid, maar tevens de mogelijkheid om brede ervaring op te doen. Veel flexwerkers voelen zich in deze situatie uitermate gelukkig, toch kleefde er tot voor kort één smetje aan: de problemen die het gaf bij het verkrijgen van een hypotheek! Gelukkig kunnen de bij HuisGarant aangesloten adviseurs nu een nieuwe optie bieden: een op maar gesneden hypotheek voor flexwerkers waar alle betrokken partijen tevreden mee kunnen zijn!

Een hypotheek voor flexwerkers, ook voor u?
Verricht u flexibele arbeid en wilt u zo snel mogelijk weten of u voor een dergelijke hypotheek in aanmerking komt? Vul dan direct het hypotheek voor flexwerkers aanvraag formulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur zal dan contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom de bij HuisGarant aangesloten adviseurs al zoveel mensen met flexibele werkzaamheden en een variabel inkomen aan een passende hypotheekoplossing hebben kunnen helpen.

Hypotheeklasten en variabel inkomen gaan goed samen
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met wisselende arbeid en een variabel inkomen hun hypothecaire verplichtingen niet beter of slechter nakomen dan mensen met een vaste aanstelling. Een aantal hypotheekverstrekkers weet dit intussen ook en heeft daarom voor deze groeiende groep een hypotheekvorm ‘op maat’ ontwikkeld. Wilt u een hypotheek voor flexwerkers aanvragen dan is het verstandig u daarbij te laten adviseren door een deskundige, die in variabel inkomen hypotheken is gespecialiseerd. Alle bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs beschikken over uitgebreide expertise op dit gebied en kunnen uw situatie uitstekend beoordelen!

Deskundige evaluatie van uw mogelijkheden
Een gespecialiseerde hypotheekadviseur kijkt niet alleen naar uw gemiddelde inkomen en de regelmaat daarvan, maar ook naar de marktwaarde van uw beroepsgroep en de toekomstige vraag daarnaar. Nederland is geen Amerika, dus ook financiële instellingen die bereid zijn om een hypotheek voor flexwerkers te verstrekken willen zo veel mogelijk zekerheid! Wordt uw situatie positief beoordeeld dan volgt verder het normale traject van offertes aanvragen en deze tegen elkaar afwegen. Ook daarbij zal uw adviseur u graag behulpzaam zijn.

Wilt u vrijblijvend advies over uw persoonlijke mogelijkheden, maak dan gebruik van het hypotheek voor flexwerkers aanvraag formulier en u wordt binnenkort telefonisch benaderd door één van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs.

HuisGarant helpt bij hypotheek met BKR registratie

25 november 2007

Het verkrijgen van een hypotheek met BKR registratie is over het algemeen niet gemakkelijk. Reguliere hypotheekverstrekkers staan niet bepaald te trappelen om uw koopwoning te financieren. Meestal zullen zij u aanraden om op een later tijdstip terug te komen, wanneer de BKR registratie is ‘verjaard’. Maar wát als zich juist nu die unieke kans voordoet, of dat verhuizen dringend noodzakelijk is omdat er gezinsuitbreiding op komst is?

Dan is daar de mogelijkheid om via HuisGarant mogelijkerwijs wél een hypotheek met BKR registratie af te sluiten. Omdat HuisGarant een bredere visie heeft op BKR problematiek EN goede relaties onderhoudt met gespecialiseerde financiële instellingen die uitgekiende voorwaarden hebben ontwikkeld voor een hypotheek met BKR registratie.

Overzicht noodzakelijk voor hypotheek met BKR registratie
Wilt u weten welke mogelijkheden HuisGarant u kan bieden, dan dient u allereerste ons hypotheek aanvraag formulier in te vullen. Eén van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs neemt vervolgens contact met u op om uw situatie te bespreken. Daarnaast kunt u zelf nog een overzicht aanvragen van uw BKR registratie. Dat kan kosteloos bij iedere vestiging van de Postbank, waarna het BKR u het betreffende overzicht toestuurt op het door u aangegeven adres.

BKR registratie betekent niet het einde van de wereld
De meeste BKR registraties hebben betrekking op het verleden. Toen het financieel even allemaal tegenzat. Of omdat uw toenmalige partner op beider naam verplichtingen is aangegaan. HuisGarant is van mening dat ieder mens de kans verdient op een nieuwe start en op toekomstperspectief. En een eigen huis ís zo’n perspectief!

De bij HuisGarant aangesloten adviseurs hebben zich daarom grondig verdiept in de meest voorkomende problematiek rond een hypotheek met BKR registratie. Ook hebben zij oplossingen voor de hypotheek met BKR problematiek; zoals het verkrijgen van een financiering bij gespecialiseerde hypotheekverstrekkers met een op maat gesneden acceptatiebeleid. Speciaal voor mensen zoals u. Want er zijn honderdduizenden Nederlanders die worstelen met ditzelfde probleem!

Vraag vrijblijvend informatie aan over uw mogelijkheden
Zodra u het HuisGarant hypotheek met BKR registratie aanvraag formulier hebt ingevuld, zal één van de aangesloten adviseurs u telefonisch benaderen om uw mogelijkheden te bespreken. De ‘zwaarte’ van uw BKR registratie speelt daarbij een rol. Maar nog belangrijker is de stabiliteit en het perspectief van uw huidige inkomenssituatie. Biedt het heden voldoende garantie om uw toekomstige hypotheekverplichtingen zonder problemen te kunnen voldoen, dan zal uw adviseur uw hypotheekaanvraag positief beoordelen en diverse offertes voor u aanvragen.

Samen kiest u vervolgens voor het meest gunstige aanbod: een hypotheek die het beste bij uw omstandigheden en financiële mogelijkheden past!

Hypotheek voor zelfstandige zonder jaarcijfers

20 november 2007

Als u zelfstandig werkt en geen of onvoldoende jaarcijfers kunt overleggen, dan is het afsluiten van een hypotheek niet eenvoudig. Reguliere hypotheekverstrekkers houden krampachtig vast aan de ijzeren wet dat u uw financiële resultaten over de laatste drie jaar moet kunnen laten zien. En dat moeten mooie resultaten zijn, bovendien! Maar wat nu als u niet over die jaarcijfers beschikt? Bijvoorbeeld omdat u nog geen drie jaar hebt vol gemaakt, of omdat u dankbaar profiteert van de versoepelde regeling die de fiscus heeft ingevoerd met betrekking tot uw administratieplicht? In dergelijke gevallen kan HuisGarant u wellicht aan een oplossing helpen, zodat u tóch een hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers kunt afsluiten.

Antwoord op uw persoonlijke hypotheek vragen
Maak gebruik van het HuisGarant hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers aanvraag formulier en u weet binnen korte tijd wat uw mogelijkheden zijn. Invullen van het aanvraagformulier verplicht u tot niets. Wél leidt dit tot vrijblijvend telefonisch contact met één van onze gespecialiseerde hypotheekadviseurs die antwoord kan geven op al uw persoonlijke hypotheek vragen. Zo krijgt u een beter inzicht in uw mogelijkheden en komt het gedroomde eigen huis misschien wel een stapje dichterbij.

Begeleiding bij aanvraag hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers
Voor de bij HuisGarant aangesloten adviseurs bent u beslist niet de eerste die op zoek is naar een “hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers” oplossing. Vanuit hun gespecialiseerde expertise kunnen zij u uitstekend begeleiden bij uw zelfstandig hypotheek aanvraag. Maar is uw situatie op dit moment nog lastig, dan zullen zij ook dáár eerlijk over zijn. Om tot een afgewogen oordeel te komen zult u het nodige over uzelf moeten vertellen. Want opleiding en arbeidsverleden kunnen bijvoorbeeld meetellen bij de berekening van uw (financiële) toekomstmogelijkheden. Doet u als zelfstandige bijvoorbeeld hetzelfde werk als wat u jarenlang in loondienst heeft gedaan, dan is dat bijvoorbeeld een stevig argument waar hypotheekverstrekkers zéker gevoelig voor zijn!

Gespecialiseerde adviseurs hebben inzicht in de hypotheekmarkt
Als wij u vertellen dat er in ons land circa tachtig financiële instellingen op de hypotheekmarkt actief zijn, dan begrijpt u waarom hulp van een professionele adviseur geen overbodige luxe is. Niet alleen hanteren al die hypotheekverstrekkers verschillende rentetarieven, maar vooral de acceptatievoorwaarden lopen sterk uiteen. Voor een hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers oplossing is dat laatste vooral van groot belang. Het hangt helemaal van uw specifieke situatie af bij welke maatschappijen u met succes een offerte kunt aanvragen. Gespecialiseerde instellingen met uitgekiende hypotheekvormen voor zelfstandigen (al dan niet met jaarcijfers!) kunnen dan een uitkomst zijn.

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan vooral het hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers aanvraag formulier in, en u weet binnenkort méér. Een in zelfstandig ondernemer gespecialiseerde adviseur zal graag bekijken of hij u kan helpen.

Hoe krijgt u een hypotheek met variabel inkomen?

17 november 2007

Zoals het er nu naar uitziet zal binnen vier jaar ongeveer 5 tot 10% van alle Nederlandse hypotheken verstrekt worden aan mensen met een variabel inkomen. En daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van iedereen met een eigen bedrijf, zelfstandigen, freelancers, uitzendkrachten, flexwerkers en gedetacheerden. Allemaal hardwerkende mensen, máár… met een variabel inkomen dat afhankelijk is van opdrachtgevers en hun betalingsgedrag. Mensen, overigens, met een normale woonwens: een eigen huis dat genoeg ruimte biedt om prettig te leven, en soms zelfs ook om vanuit te werken. Daar is een hypotheek met variabel inkomen voor nodig. HuisGarant kan u daarbij behulpzaam zijn!

Wilt u hier en nu direct weten of uw persoonlijke situatie aan de voorwaarden voldoet om voor een dergelijke hypotheek in aanmerking te komen, vul dan vrijblijvend het hypotheek variabel inkomen aanvraag formulier in. Eén van de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs, die gespecialiseerd is in variabel inkomen vraagstukken, zal dan contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs al veel mensen met een variabel inkomen aan een passende hypotheek oplossing hebben kunnen helpen.

HuisGarant werkt samen met gespecialiseerde adviseurs
Voor het beoordelen van een hypotheek met variabel inkomen aanvraag is het van groot belang dat degene die dit doet over grote kennis van zaken beschikt. Ieder zelfstandig beroep en elke onderneming heeft bijvoorbeeld zo zijn eigen markt en mogelijkheden. Bij de gemiddelde adviseur ontbreekt het dan vaak aan de benodigde specifieke kennis. En evenmin is deze voldoende thuis in de financiële aspecten om de ‘risico factor’ van iemand met een variabel inkomen te kunnen vaststellen. Daarentegen hebben de bij HuisGarant aangesloten adviseurs zich gespecialiseerd in hypotheek aanvragen van mensen met een variabel inkomen. Vanuit hun ervaring kunnen zij goed aangeven welke hypotheek oplossing in uw individuele geval verantwoord is!

Meerdere hypotheekverstrekkers voor uw hypotheek variabel inkomen aanvraag
Uw adviseur kan ervoor kiezen om offertes aan te vragen bij meerdere financiële instellingen. Dat kunnen de grote reguliere hypotheekbanken zijn, of een gespecialiseerde maatschappij met hypotheekvormen die speciaal op uw variabel inkomen zijn afgestemd. Wat in uw geval de verstandigste route is, hangt uiteraard helemaal van uw wensen, levensstijl en inkomenssituatie af!

Vraag vrijblijvend informatie aan bij HuisGarant
Wilt u graag weten of het afsluiten van een hypotheek tot uw mogelijkheden behoort? Vraag dan vrijblijvend informatie aan door het HuisGarant hypotheek variabel inkomen aanvraag formulier in te vullen. U wordt daarna telefonisch benaderd door één van de aangesloten adviseurs die uw situatie vrijblijvend met u zal bespreken.

Werken als uitzend kracht en tóch een hypotheek?

17 november 2007

Er is de laatste jaren veel veranderd in de financiële wereld. Zo was een hypotheek voor uitzend krachten tot voor kort volslagen ondenkbaar. Tegenwoordig kijken sommige hypotheekverstrekkers wat genuanceerder naar mensen met flexibele werkzaamheden en een variabel inkomen. Daardoor behoort zelfs een hypotheek voor uitzend krachten nu tot de mogelijkheden, zij het onder bepaalde restricties. Herkent u zich in deze situatie en staat u al langere tijd ingeschreven bij een uitzendbureau dat u regelmatig van werk voorziet? Dan zou het heel goed kunnen zijn dat ook u via HuisGarant aan een passende hypotheekoplossing kunt komen!

Wilt u zo gauw mogelijk weten of uw persoonlijke situatie aan de gestelde voorwaarden voldoet, maak dan op deze site direct gebruik van het HuisGarant hypotheek uitzend krachten aanvraag formulier. Eén van de aangesloten adviseurs (iemand die goed thuis is in deze specifieke problematiek) zal vervolgens vrijblijvend contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom u via HuisGarant wellicht wél kunt slagen in het verkrijgen van een hypotheek.

Bij een hypotheek voor uitzend krachten telt het aantal jaren
Voor uitzendkrachten geldt bij het verkrijgen van een hypotheek als algemene vuistregel dat u gedurende een aantal jaar regelmatig inkomen uit werk moet hebben genoten. Werkt u korter op uitzendbasis, dan wordt er gekeken naar uw arbeidsverleden en ‘marktwaarde’. Bent u aantoonbaar een ervaren kracht, die gemakkelijk weer aan een vaste werkkring kan komen, dan heeft dat een positief effect op de beoordeling van uw hypotheek aanvraag. Heeft u bovendien een partner met een vast inkomen, dan stijgen uw kansen zelfs aanzienlijk!

Een gespecialiseerde adviseur weegt uw mogelijkheden
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs hebben zich gespecialiseerd in hypotheek aanvragen van uitzend krachten. Zij weten precies wat wel en niet geaccepteerd wordt, en door wíe. Daarnaast kijken zij goed naar uw persoonlijke situatie. Zodat u geen verplichtingen aangaat waaraan u zich later kunt vertillen. En dat u niet méér rente betaalt dan strikt genomen noodzakelijk is. Maar is uw inkomen regelmatig genoeg om de kritische toets van de hypotheekverstrekkers te doorstaan, dan zal uw adviseur er alles aan doen om uw hypotheek geaccepteerd te krijgen!

Vraag vrijblijvend informatie aan via HuisGarant
Wilt u graag weten of een hypotheek als uitzend kracht binnen handbereik is? Vul dan geheel vrijblijvend het HuisGarant hypotheek uitzend krachten aanvraag formulier in. U wordt daarna telefonisch benaderd door één van de aangesloten adviseurs die uw situatie met u zal bespreken. Pas daarna hoeft u te beslissen of u serieus een hypotheek aanvraag in wilt dienen!

Huis kopen met BKR is niet onmogelijk

17 november 2007

Honderdduizenden Nederlanders worstelen met een BKR notering en velen van hen denken dat zij daarom voorlopig niet voor een hypotheek in aanmerking komen. Vaak ligt onwetendheid daaraan ten grondslag, omdat men zich uit valse schaamte eigenlijk niet goed informeert. Toch is dat nergens voor nodig. Om te beginnen bent u de enige niet, en - nog belangrijker - óók met een BKR notering is het in veel gevallen wel degelijk mogelijk om een huis te kopen en de daarvoor de benodigde financiering te krijgen!

Een huis kopen met BKR via HuisGarant
HuisGarant heeft al veel mensen met een BKR notering aan een passende hypotheek oplossing kunnen helpen. Onze visie is namelijk dat problemen uit het verleden geen beletsel mogen zijn voor een financieel gezonde toekomst. Een toekomst met een regelmatig inkomen en een eigen huis. De maandelijkse kosten van de daarvoor benodigde hypotheek zijn immers vaak niet hoger dan die van huur, dus waarom zou dat voor u niet zijn weggelegd? Wilt u snel weten of u in uw situatie daarvoor in aanmerking komt, maak dan vrijblijvend gebruik van het aanvraag formulier huis kopen met BKR en een gespecialiseerde hypotheek adviseur neemt contact met u op om uw mogelijkheden te bespreken.

Vraag een overzicht aan van uw BKR notering
In geval van een BKR notering zal de bij HuisGarant aangesloten adviseur altijd inzage willen hebben in de aard van deze codering. Een overzicht daarvan kunt u zelf gratis (én anoniem) aanvragen via ieder Postbank kantoor en wordt u door het BKR toegestuurd op het door u opgegeven adres. Er zijn lichte en ‘zware’ noteringen. Een in hypotheek met BKR noteringen gespecialiseerde hypotheekadviseur zal bovendien van uzelf het verhaal áchter die notering willen horen. Daarnaast kijkt hij natuurlijk naar uw huidige situatie. Geniet u regelmatig inkomsten, heeft u een meewerkende partner, spelen er geen andere financiële problemen meer? Kunt u dergelijke vragen positief beantwoorden, dan is er een goede kans dat een huis kopen met BKR (of óndanks BKR) voor u tot de mogelijkheden behoort!

Een huis kopen met BKR met hulp van een gespecialiseerde adviseur
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs zijn gespecialiseerd in BKR problematiek. Ook onderhouden zij een uitstekende relatie met hypotheekverstrekkers die voor mensen zoals u een uitgekiend acceptatiebeleid hebben ontwikkeld. Het uitgangspunt daarbij is altijd dat de maandelijkse lasten voor u verantwoord en haalbaar moeten zijn, zodat een herhaling van de problematiek wordt voorkomen. Daarnaast wordt bekeken welke hypotheekvorm het beste bij uw persoonlijke situatie past en - uiteraard - welke aanbieder de gunstigste voorwaarden heeft.

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden om een huis te kopen met BKR, vul dan nu het hypotheek aanvraag formulier in en één van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde hypotheek adviseurs neemt al snel contact met u op.

Hypotheek freelancers advies

7 november 2007

Freelancers die een huis willen kopen hebben doorgaans meer moeite om een hypotheek af te sluiten dan iemand die in loondienst is. De redenen zijn bekend: onregelmatige inkomsten, weinig contractuele zekerheden, en het risico van onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Toch kijkt de hypotheekmarkt de laatste jaren anders tegen deze groep zelfstandigen aan. In de praktijk blijken zij hun hypothecaire verplichtingen namelijk niet beter of slechter na te komen dan mensen met een vast inkomen. Dat heeft geleid tot een verruiming van de mogelijkheden, al moeten er nog heel wat geloofsbrieven worden overlegd. Voldoende reden dus om bij de aanvraag van een hypotheek freelancers de hulp van een gespecialiseerde adviseur in te roepen!

Hypotheek voor freelancers via HuisGarant
Wilt u zo snel mogelijk weten of u met uw werkzaamheden en gemiddelde inkomen in aanmerking zou komen voor een hypotheek, maak dan vrijblijvend gebruik van het hypotheek freelancers aanvraagformulier op deze website. Wij zorgen er dan voor dan één van de bij ons aangesloten gespecialiseerde adviseurs zo snel mogelijk contact met u opneemt om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder hoe het komt dat HuisGarant al zoveel freelancers aan een passende hypotheekoplossing heeft kunnen helpen!

Uw kredietwaardigheid is een optelsom van factoren
Bij reguliere hypotheekverstrekkers ontbreekt het uw gesprekspartner vaak aan de juiste kennis van uw beroep of dienst en vindt deze het moeilijk om uw professionele marktwaarde in te schatten. De bij HuisGarant aangesloten adviseurs zijn beter thuis op dit gebied en weten precies welke gegevens boven tafel moeten komen om met succes een hypotheek freelancers aanvraag in te dienen. Een gespecialiseerde adviseur kijkt niet alleen naar uw fiscaal belastbare inkomen, maar ook naar uw opleiding, uw eventuele arbeidsverleden, uw opdrachtgevers en hun plannen, en uw privé-situatie. Al deze factoren bij elkaar opgeteld, vormen uw kredietwaardigheid met betrekking tot het afsluiten van een hypotheek.

Een hypotheekadvies waarbij u zich veilig voelt
Alleen bij een positieve beoordeling zal een gespecialiseerde adviseur een hypotheek freelancers aanvraag willen ondersteunen en begeleiden. Hij zal u nooit aanraden om méér te lenen dan verantwoord is. Niemand heeft er wat aan als u in de problemen komt! Vervolgens bewandelt hij samen met u het hele traject van offertes aanvragen en het kiezen van de voor u meest geschikte hypotheekvorm, tegen de beste voorwaarden en de laagst mogelijke rente. Een dergelijke persoonlijke begeleiding geeft u een veilig gevoel!

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan het HuisGarant hypotheek freelancers aanvraag formulier in en u weet binnenkort méér. Een in freelancers gespecialiseerde adviseur zal alle mogelijkheden persoonlijk met u bespreken.

Hypotheek zonder vast contract kan nu zelfs met NHG

7 november 2007

Het verkrijgen van een voordelige hypotheek zonder vast contract was tot voor kort een onmogelijkheid. Onlangs heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen echter de voorwaarden verruimd voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (wat een lagere rente betekent!). Als je kunt aantonen dat je gedurende de afgelopen drie jaar een stabiele bron van inkomsten hebt gehad uit (flexibele) arbeid én je beschikt over een werkgeversverklaring van je huidige (tijdelijke) werkgever, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een grote stap voorwaarts, waar vooral starters op de woningmarkt veel profijt van kunnen hebben!

Vraag je werkgever om een intentieverklaring
Ben je op zoek naar een hypotheek zonder vast contract, vraag dan je werkgever in ieder geval om een intentieverklaring waarin staat dat deze het voornemen heeft om je contract te zijner tijd om te zetten in een vast dienstverband. Daarmee vergroot je jouw kans op een hypotheek met NHG, of een andere hypotheekvorm zónder Nationale Hypotheek Garantie. Om voor de NHG in aanmerking te komen dien je namelijk aan behoorlijk wat voorwaarden te voldoen. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat je korter dan drie jaar werkzaam bent, dan kan HuisGarant je waar mogelijk wel helpen aan een andere gunstige hypotheek oplossing. Wil je meer weten over de mogelijkheden mèt of zonder NHG, maak dan vrijblijvend gebruik van het hypotheek zonder vast contract aanvraagformulier op deze website!

Een gespecialiseerde hypotheekadviseur helpt je verder
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs hebben zich gespecialiseerd in “complexere” hypotheek aanvragen, zoals van mensen op zoek naar een hypotheek zonder vast contract of met een wisselend inkomen. Zij beoordelen je mogelijkheden niet alleen op basis van je (misschien nog maar korte) arbeidsverleden, maar ook van je opleiding en toekomstkansen. Een gespecialiseerde adviseur kan je verdere helpen omdat deze volledig bekend is met alle belangrijke hypotheekverstrekkers. Afhankelijk van je omstandigheden weet hij precies wie de aangewezen partijen zijn om met succes een hypotheek aanvraag zonder vast contract bij in te dienen.

Vraag eerst informatie, ga dan pas op huizenjacht
Een hypotheek zonder vast contract wordt niet zo gemakkelijk afgesloten als een hypotheek voor iemand met een vaste aanstelling. Eerst informatie inwinnen en dán pas op huizenjacht, is daarom de aanbevolen volgorde. Zeker als je ook nog een hypotheek met zo gunstig mogelijke voorwaarden wilt afsluiten!

Voor vrijblijvende informatie kun je gebruik maken van het hypotheek zonder vast contract aanvraagformulier. Eén van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs zal vervolgens vrijblijvend contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Nieuwe oplossingen voor zelfstandige hypotheek

7 november 2007

U bent eigen baas en op zoek naar een zelfstandige hypotheek? Dan heeft u het juiste moment afgewacht, want juist de laatste paar jaren zijn er nieuwe oplossingen ontwikkeld voor deze grote en tot voor kort wat vergeten groep! De reguliere hypotheekverstrekkers zijn nog steeds geneigd om zelfstandigen in de kou te laten staan. Deels uit gebrek aan (branche)kennis, maar voornamelijk toch vanwege hun wisselende en onzekere inkomen, wat zij als risicovol beschouwen. Gelukkig voor u zijn er tegenwoordig ook financiële instellingen en gespecialiseerde hypotheekadviseurs met voldoende expertise om de status en kredietwaardigheid van een zelfstandige goed te kunnen beoordelen. En dat maakt een zelfstandige hypotheek in veel gevallen mogelijk!

Een zelfstandige hypotheek ook voor u?
Wilt u nu direct weten of u voor een dergelijke oplossing in aanmerking komt? Maak dan gebruik van het HuisGarant zelfstandige hypotheek aanvraag formulier en één van de aangesloten gespecialiseerde adviseurs zal op korte termijn contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom de bij HuisGarant aangesloten adviseurs al veel mensen in soortgelijke situaties aan een passende hypotheek hebben kunnen helpen.

Wisselen inkomen maar wél goed voor uw geld
Iemand in loondienst heeft het gemakkelijk bij een hypotheek aanvraag want het inkomen is alle maanden hetzelfde. Voor zo iemand is snel te berekenen hoeveel hypotheek er kan worden verstrekt. Bij een zelfstandige hypotheek aanvraag ligt dat anders en spelen veel meer factoren een rol. Is er veel vraag naar uw beroep of dienst? Wat is de marktconforme honorering? Heeft u ‘vaste’ opdrachtgevers en hoe is hun betalingsgedrag? Is er zicht op uitbreiding van het klantenpakket? Al deze en andere factoren spelen een rol bij het vaststellen van uw gemiddelde inkomen. Want het mag dan wisselend zijn, u bent wél goed voor uw geld!

Een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur heeft zich erin gespecialiseerd om uw situatie op dergelijke gecompliceerde gegevens te beoordelen.

Een hypotheekadvies dat bij uw situatie past
Als blijkt dat u de maandelijkse hypotheeklasten kunt voldoen, dan zal een gespecialiseerde adviseur uw aanvraag van harte ondersteunen en ervoor zorgen dat u de beste aanbiedingen krijgt. Daarbij wordt niet alleen scherp gelet op de hoogte van de rente en de hypotheekvorm, maar ook op bijkomende zaken als looptijd, fiscale aftrekbaarheid en de consequenties van de hypotheek voor uw privé-omstandigheden. Van een passend hypotheekadvies heeft u tot in lengte van jaren plezier!

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan het HuisGarant zelfstandige hypotheek aanvraag formulier in en u weet binnenkort méér. Een in zelfstandigen gespecialiseerde adviseur neemt op korte termijn vrijblijvend contact met u op.

Meerdere opties voor hypotheek & eigen bedrijf

7 november 2007

Het is een onderwerp dat op verjaardagen en borrels vaak aan de orde komt: een hypotheek met eigen bedrijf zou op veel problemen stuiten. Iedereen kent wel een voorbeeld uit de praktijk of weet het van horen zeggen. Toch zijn die verhalen niet helemaal actueel, want er is de laatste tijd behoorlijk wat veranderd op de hypotheekmarkt. Je zou kunnen zeggen dat die zich heeft aangepast aan de realiteit; Nederland telt immers honderdduizenden (zelfstandige) ondernemers… Eén van de voortrekkers op dit gebied is HuisGarant, die zich erin heeft gespecialiseerd om met name mensen met een eigen bedrijf aan een hypotheek oplossing te helpen!

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan nu het hypotheek eigen bedrijf advies formulier in en een hypotheekadviseur met kennis van zaken neemt zeer binnenkort vrijblijvend contact met u op. Of lees eerst verder over uw hypotheek mogelijkheden:

Hypotheek en eigen bedrijf via HuisGarant geen probleem
Waar reguliere hypotheekverstrekkers tegenover ondernemers doorgaans moeilijk doen en bijvoorbeeld om de laatste drie opeenvolgende jaarcijfers vragen, bent u bij een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur direct welkom. U wilt het bewijs? Vul dan direct het hypotheek eigen bedrijf aanvraagformulier in en u zult snel merken dat u volledig serieus genomen wordt. Eén van de bij HuisGarant aangesloten adviseurs neemt daarna namelijk contact met u op om uw hypotheek mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst nog even verder waarom u van harte welkom bent en wat de bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs voor u kunnen doen.

Gespecialiseerde adviseurs met inzicht in uw situatie
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van bedrijfsvoering. Het is hen bekend dat daaruit vaak een ander inkomensplaatje voortvloeit dan bij iemand in loondienst. Veel ondernemers zijn bijvoorbeeld héél bescheiden als het om hun eigen salaris gaat! Bij uw hypotheek eigen bedrijf aanvraag zal een gespecialiseerde adviseur zich daarom verdiepen in alle aspecten van uw situatie. Dus zowel zakelijk als privé. Blijkt daaruit dat u straks heel goed in staat bent om de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen, dan staat niets de aanvraag van meerdere offertes in de weg.

HuisGarant. Voor een hypotheekvorm die bij u past
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs zullen altijd zoeken naar de hypotheekvorm die het beste bij u en uw bedrijf past. Een aantrekkelijke rente en lage maandlasten staan natuurlijk voorop. Maar er wordt ook gelet op de fiscale aftrekbaarheid, de looptijd en de vorm. Bent u nog jong dan is een spaarhypotheek in veel gevallen aanbevelenswaardig. Bent u al wat ouder, dan zou u eventueel kunnen kiezen voor (gedeeltelijk) aflossingsvrij. U ziet: er zijn meerdere opties als u een hypotheek eigen bedrijf aanvraag indient via HuisGarant!

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan nu het hypotheek met eigen bedrijf aanvraagformulier in en een hypotheekadviseur met kennis van zaken neemt vrijblijvend contact met u op.

Is een hypotheek met schuld mogelijk?

5 november 2007

U zult beslist de eerste Nederlander niet zijn die in het gelukkige bezit is van een hypotheek met schuld(en). Als de schuld ná het afsluiten van de hypotheek is ontstaan, kraait er zogezegd geen haan naar. Zolang u de hypotheek maar prompt betaalt. Anders ligt het als de schuld er als eerste is en u vervolgens een hypotheek wilt aanvragen. De aflossing van die schuld maakt dan deel uit van de “overige financiële verplichtingen”. De totale omvang daarvan kan reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. Een tweede, onderliggende reden voor die afwijzing is bovendien dat geldverstrekkers niet zo dol zijn op mensen die schulden maken; zij zijn ‘te risicovol’.

De hypotheek met schuld oplossingen via HuisGarant
Staat uw schuld officieel bij het BKR geregistreerd? Inclusief eventuele achterstand op de overeengekomen aflossingstermijnen? Toch kunnen in deze gevallen de bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs veelal een hypotheek met schuld oplossing voor u vinden, zoals zij dat al voor zo velen hebben gedaan. Want u bent bij lange na de enige niet.

Gespecialiseerde adviseurs op het gebied van hypotheek en schuld
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs hebben kijk op mensen en op menselijke omstandigheden. Een schuld ontstaat nooit van de goedigheid, maar omdat op zeker moment veel tegenzit. Moet dat voor de rest van uw leven een belemmering zijn om de overstap te maken van een huurwoning naar eigen bezit, of van uw eerste koopwoning naar een ruimer huis? Mits u op een verantwoorde manier wordt geadviseerd kan een hypotheek met schuld heel goed samengaan! Uw huidige inkomenssituatie en financiële draagkracht zijn hierbij bepalend voor het uiteindelijke hypotheekadvies.

Hypotheek kan ook oplossing van schuldprobleem zijn
Soms wordt de schuld in de totale hypotheeksom (of als 2e hypotheek) meegenomen, waardoor u weliswaar maandelijks wat duurder uit bent maar wél veel rustiger leeft. Uw hypotheekadviseur zal u er tevens op wijzen dat dit deel van de hypothecaire lening niet fiscaal aftrekbaar is. Daarom hangt het van de hoogte van uw inkomen af in hoeverre dit voor u aantrekkelijk is. De bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs hebben veel ervaring in hypotheek met schuld problemen en zoeken voor u altijd naar een oplossing op maat.

Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie, vul dan het hypotheek met schuld aanvraagformulier in en een gespecialiseerd hypotheekadviseur uit uw regio zal contact met u opnemen om de mogelijkheden met u door te nemen.

DGA hypotheek online berekenen

4 november 2007

Bent u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van uw eigen BV? Dan is tijd letterlijk geld en de dag heeft ook voor u maar 24 uur… Stel, u heeft op dit moment een ander huis of (bedrijfs)pand op het oog, of een combinatie van bedrijf en privé. Alvorens u zich in tijdrovende gesprekken stort met verschillende banken en hypotheekverstrekkers, zou u graag globaal willen weten hoeveel hypotheekruimte u eventueel hebt:

Dat kan! U kunt uw DGA hypotheek online berekenen, door het invulformulier op deze website in te vullen. U ontvangt dan een indicatief hypotheekbedrag dat u kunt krijgen. Indien gewenst neemt een gespecialiseerde hypotheekadviseur vervolgens contact met u op om in een persoonlijk gesprek dieper met u op de mogelijkheden in te gaan.

DGA hypotheek online berekenen
Aan de hand van de inkomsten die u invult op het DGA hypotheek formulier wordt online een eerste maximum voor u berekend. Dit is een indicatie. Omdat ook nog andere factoren bij de besluitvorming van hypotheekverstrekkers een rol spelen, is het raadzaam om vervolgens een vrijblijvend gesprek te hebben met een hypotheekadviseur die gespecialiseerd is in DGA hypotheek vraagstukken.

DGA hypotheek advies in de praktijk
Het is verstandig om een goede adviseur in de arm te nemen, omdat voor u als DGA vaak andere voorwaarden gelden dan voor iemand die gewoon in loondienst is. Ja maar, zult u wellicht zeggen, ik ben toch in loondienst van mijn eigen BV? Inderdaad. Maar de gemiddelde bank zal tóch de bedrijfsresultaten over de afgelopen drie jaar willen zien en bijvoorbeeld toetsen of uw persoonlijke salaris wel verantwoord is. En zijn niet alle jaren even gunstig uitgevallen, dan zal men u al snel aanraden om liever een jaartje (of méér!) te wachten. Ook al bent u prima in staat om uw maandelijkse hypotheeklasten te betalen…

Ook gebeurt het bijvoorbeeld dikwijls dat een bedrijf al jaren draait alvorens het wordt omgezet in een BV. Helaas begint u dan voor verschillende reguliere hypotheekverstrekkers op dat moment weer bij jaar één. De resultaten over de voorafgaande jaren van de onderneming tellen dan niet mee bij uw hypotheekaanvraag.

Een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur heeft meerdere mogelijkheden
Er zijn maatschappijen met een brede en zakelijke visie, die gespecialiseerd zijn in hypotheken voor DGA’s, freelancers, ondernemers, ZZP-ers en zelfstandigen. Zij hanteren voor hen een uitgekiend en aangepast acceptatiebeleid. De met HuisGarant samenwerkende hypotheekadviseurs hebben meer mogelijkheden en goede ingangen bij zowel reguliere als deze gespecialiseerde hypotheekverstrekkers. U kunt via deze site dus niet alleen uw DGA hypotheek online berekenen, maar ook in contact komen met iemand die al veel ervaring heeft met DGA hypotheekoplossingen.

DGA hypotheek online berekenen: de eerste stap
In volgorde van opkomst kunt u het online berekenen van uw DGA hypotheek zien als een eerste stap. Maar ook persoonlijk contact met een gespecialiseerde hypotheekadviseur is onontbeerlijk bij het verkrijgen van de door u gewenste hypotheek. Iemand die uw zakelijke verleden en toekomstige prognoses meeweegt in zijn aanbevelingen. Iemand die weet bij welke hypotheekverstrekkers u de beste kans maakt op gunstige voorwaarden en een mooie lage rente. Wilt u met een dergelijke deskundige in gesprek treden? Dan kunt u vrijblijvend gebruik maken van het hypotheek DGA aanvraag formulier.

Hypotheek voor ondernemer zonder jaarcijfers

4 november 2007

Bent u op zoek naar een hypotheek, maar bent u een ondernemer zonder jaarcijfers? Veel startende ondernemers lopen tegen dit probleem op, maar ook zij die al langere tijd een eigen bedrijf hebben. Helaas willen reguliere hypotheekverstrekkers, zoals banken, altijd de resultaten over de laatste drie jaar zien. Misschien draait u nog geen drie jaar. Of uw accountant maakt gebruik van de z.g Becon regeling (een uitstel van aangifte, speciaal ten behoeve van belastingadviseurs) en heeft daardoor de meest recente cijfers nog niet klaar. Dit kan allemaal een kink in de kabel betekenen bij de aankoop van de woning die u op het oog heeft.

HuisGarant hypotheek voor ondernemer zonder jaarcijfers
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs hebben ervaring met dergelijke ondernemersproblematiek en komen vaak toch tot een oplossing. Als u gebruik maakt van het HuisGarant hypotheek ondernemer zonder jaarcijfers aanvraag formulier zal één van hen contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bekijken. En die mogelijkheden zijn ruimer dan u misschien had gedacht!

Een onderneming is méér dan zijn jaarcijfers
In bovenstaand zinnetje ligt precies de kern besloten van de zienswijze van HuisGarant en de daarbij aangesloten hypotheekadviseurs. Het staat voor een andere, bredere visie op uw ondernemerschap. Een optelsom van uw persoonlijkheid, uw product of dienst, uw prestaties tot dusver, uw toekomstmogelijkheden, en uw privé-omstandigheden (zoals een meewerkende partner). Biedt dit bij elkaar voldoende garantie om uw maandelijkse hypotheeklasten te kunnen voldoen, dan zit een hypotheek er zeker in. Ook al zoekt u een hypotheek en bent u een ondernemer zonder (voldoende) jaarcijfers.

Reguliere en gespecialiseerde hypotheekverstrekkers
Vanuit hun expertise zijn de bij HuisGarant aangesloten adviseurs beter dan wie ook in staat om uw situatie inzichtelijk te maken voor eventuele hypotheekverstrekkers. Tevens kunnen zij goed inschatten bij wie uw hypotheek ondernemer aanvraag, als ondernemer zonder jaarcijfers, de meeste kans van slagen heeft. Dat kan tóch een reguliere financiële instelling zijn, maar ook een gespecialiseerde maatschappij met een uitgekiend acceptatiebeleid voor ondernemers zoals u.

Persoonlijk advies, ook op langere termijn
Wanneer u bij reguliere geldverstrekkers niet in aanmerking komt voor een reguliere hypotheek, dan onderzoekt uw adviseur een twee-stappen-plan: een gespecialiseerde maatschappij (met vaak een iets hogere rente) als tijdelijke oplossing en daarna de overstap naar een reguliere hypotheekverstrekker (zodra u wél over de vereiste jaarcijfers beschikt). Als voor een dergelijke oplossing wordt gekozen, betekent dit dat uw gespecialiseerde hypotheekadviseur ook in de toekomst graag bij uw situatie betrokken blijft en dat u altijd een beroep kunt doen op diens ervaring en inzicht.

Wilt u vrijblijvend informatie over uw hypotheek als ondernemer zonder jaarcijfers, vul dan nu het aanvraag formulier in en een in ondernemer gespecialiseerde adviseur neemt zo snel mogelijk contact me u op.


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)