bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Hypotheek nieuws

Archief ‘Geen vast inkomen hypotheek informatie’ categorie

Op zoek naar een hypotheek zonder vaste baan?

6 februari 2008

U heeft geen vaste baan maar wilt toch dolgraag een huis kopen. De kosten van een eigen huis komen immers na verloop van tijd naar u toe, terwijl een maandelijkse huur zomaar in het niets verdwijnt. In veel gevallen een verstandige gedachte, maar tegelijk is er een probleem. Want ook al kunt u aantonen dat u op jaarbasis over voldoende inkomsten beschikt, reguliere hypotheekverstrekkers (zoals banken) vinden algauw dat u behoort tot een risicogroep. En dat betekent veelal géén hypotheek…

Maar hoe groot is die groep eigenlijk waar u toe behoort? Flexwerkers, freelancers, ZZP’ers, gepensioneerden… Honderdduizenden mensen “zonder vaste baan” maar met voldoende financiële armslag om de maandelijkse hypotheekverplichting te kunnen nakomen! Daarom kijkt een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur graag samen met u of er nou echt geen oplossing is om u aan een hypotheek zonder vaste baan te helpen. U zult beslist niet de eerste zijn die via HuisGarant tóch een hypotheek heeft kunnen afsluiten!

Zou u hier graag méér over willen weten, maak dan gebruik van het hypotheek zonder vaste baan aanvraag formulier op deze website. Een objectieve hypotheekadviseur met veel ervaring op dit gebied, neemt daarna contact met u op om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom er via HuisGarant al veel mensen zonder vaste baan aan een passende hypotheek oplossing zijn geholpen.

Hypotheek zonder vaste baan vraagt om maatwerk
De aanvraag van een hypotheek zonder vaste baan verschilt van geval tot geval. De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs zijn gespecialiseerd in hypotheken op maat en beschikken over veel expertise. Zij onderhouden goede banden met zowel de grote reguliere hypotheekverstrekkers als met gespecialiseerde financieringsmaatschappijen die maatwerk kunnen leveren in afwijkende situaties.

Het hangt helemaal van uw persoonlijke omstandigheden af óf en wáár u voor uw hypotheek zonder vaste baan het beste terecht kunt. Werkt u met grote regelmaat op contractbasis, dan zijn er over het algemeen weinig problemen. In dat geval staat zélfs de mogelijkheid van NHG garantie voor u open; zij het onder bepaalde voorwaarden. Geniet u op een andere manier inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie + een parttime baan), dan heeft u de ervaring van uw adviseur nodig om te weten waar uw hypotheekaanvraag de meeste kans van slagen heeft.

Speciale hypotheekvormen voor hypotheek zonder vaste baan
Uw adviseur zal ervoor kiezen om offertes aan te vragen bij meerdere financiële instellingen. Dat kunnen de grote reguliere hypotheekbanken zijn, of een gespecialiseerde maatschappij met hypotheekvormen die speciaal op een hypotheek zonder vaste baan zijn afgestemd. Wat in uw geval de verstandigste route is, hangt uiteraard helemaal van uw situatie af!

Vraag vrijblijvend informatie aan via HuisGarant
Wilt u graag weten of het afsluiten van een hypotheek tot uw mogelijkheden behoort? Vraag dan vrijblijvend informatie aan door het hypotheek zonder vaste baan aanvraag formulier in te vullen. U wordt daarna telefonisch benaderd door één van de aangesloten adviseurs die uw mogelijkheden met u zal bespreken.

U zoekt een hypotheek en hebt geen vast contract?

9 december 2007

Eind november 2007 heeft het kabinet de besluitvorming rond het ontslagrecht opnieuw voor zich uitgeschoven. Dit betekent dat er voorlopig geen verandering komt in de werkgever/werknemer situatie. Veel mensen blijven in dienst op basis van kortlopende contracten, of zelfs helemaal géén contract. Behoort u tot deze laatste groep, dan bent u bijvoorbeeld freelancer waarbij u zelf voor uw eigen fiscale afdrachten zorgdraagt. Voor de maandelijkse inkomsten is dit allemaal geen ramp. Maar op het moment dat u een langlopende financiële overeenkomst wilt aangaan, zoals een hypotheek op een koopwoning, stuit u op problemen.

Tot voor kort was het verkrijgen van een hypotheek waarbij u geen vast contract had zelfs nagenoeg onmogelijk. Gelukkig is voor al die mensen die zonder contract werkzaam zijn nu een aantal oplossingen bedacht zodat ook zij voortaan een ‘normale’ hypotheek kunnen afsluiten!

Oplossing voor hypotheek en geen vast contract situaties
Wie op zoek is naar een hypotheek en geen vast contract heeft, doet er altijd verstandig aan om de (tijdelijke) werkgever om een zogenaamde intentieverklaring te vragen. De werkgever zet daarin zwart op wit dat het zijn bedoeling is om u te zijner tijd in vaste dienst te nemen. Bent u eenmaal in het bezit van een dergelijke verklaring dan kunnen de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs al veel voor u doen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Vul dan het hypotheek geen vast contract aanvraag formulier in en één van de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs zal contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken.

Komt u in aanmerking voor een hypotheek met NHG?
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft onlangs de voorwaarden verruimd voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U betaalt dan een lagere rente, omdat het Waarborgfonds garant staat voor aflossing van de hypotheekschuld als er problemen zijn. Bij de aanvraag van een hypotheek waarbij u geen vast contract heeft, dient u - behalve de al genoemde intentieverklaring - te kunnen aantonen dat u de afgelopen drie jaar stabiele inkomsten hebt gehad uit (flexibele) arbeid. De bij HuisGarant aangesloten adviseurs zijn in deze materie gespecialiseerd en kunnen beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

Andere oplossingen als u niet aan alle voorwaarden voldoet
Misschien zitten er hiaten in uw inkomsten uit flexibele arbeid, of u bent - ná uw studie - nog maar net aan de slag bij uw eerste of tweede tijdelijke werkgever. Ook dan zal een gespecialiseerde adviseur in hypotheek met geen vast contract proberen een oplossing voor u te vinden. Slaagt deze daar niet in bij één van de reguliere hypotheekverstrekkers, dan zijn er ook nog de op maat ontworpen hypotheekvormen van financiers met een flexibeler acceptatiebeleid. Een dergelijke - doorgaans iets duurdere - hypotheek kan dan als overbrugging dienst doen, tót het moment waarop u wel drie jaar aantoonbaar arbeid hebt verricht of een vaste aanstelling krijgt.

Wilt u meer inzicht krijgen in uw eigen situatie, maak dan vooral vrijblijvend gebruik van het hypotheek geen vast contract aanvraag formulier, en één van de bij HuisGarant aangesloten adviseurs helpt u graag verder.

Hypotheek voor flexwerkers

27 november 2007

Bent u op zoek naar een hypotheek voor flexwerkers? Een groeiend aantal mensen verricht in onze maatschappij flexibele arbeid. In een wisselend aantal uren en soms werkend voor verschillende opdrachtgevers geven zij op een afwisselende manier invulling aan hun loopbaan. Dat biedt niet alleen persoonlijke vrijheid, maar tevens de mogelijkheid om brede ervaring op te doen. Veel flexwerkers voelen zich in deze situatie uitermate gelukkig, toch kleefde er tot voor kort één smetje aan: de problemen die het gaf bij het verkrijgen van een hypotheek! Gelukkig kunnen de bij HuisGarant aangesloten adviseurs nu een nieuwe optie bieden: een op maar gesneden hypotheek voor flexwerkers waar alle betrokken partijen tevreden mee kunnen zijn!

Een hypotheek voor flexwerkers, ook voor u?
Verricht u flexibele arbeid en wilt u zo snel mogelijk weten of u voor een dergelijke hypotheek in aanmerking komt? Vul dan direct het hypotheek voor flexwerkers aanvraag formulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur zal dan contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom de bij HuisGarant aangesloten adviseurs al zoveel mensen met flexibele werkzaamheden en een variabel inkomen aan een passende hypotheekoplossing hebben kunnen helpen.

Hypotheeklasten en variabel inkomen gaan goed samen
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met wisselende arbeid en een variabel inkomen hun hypothecaire verplichtingen niet beter of slechter nakomen dan mensen met een vaste aanstelling. Een aantal hypotheekverstrekkers weet dit intussen ook en heeft daarom voor deze groeiende groep een hypotheekvorm ‘op maat’ ontwikkeld. Wilt u een hypotheek voor flexwerkers aanvragen dan is het verstandig u daarbij te laten adviseren door een deskundige, die in variabel inkomen hypotheken is gespecialiseerd. Alle bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs beschikken over uitgebreide expertise op dit gebied en kunnen uw situatie uitstekend beoordelen!

Deskundige evaluatie van uw mogelijkheden
Een gespecialiseerde hypotheekadviseur kijkt niet alleen naar uw gemiddelde inkomen en de regelmaat daarvan, maar ook naar de marktwaarde van uw beroepsgroep en de toekomstige vraag daarnaar. Nederland is geen Amerika, dus ook financiële instellingen die bereid zijn om een hypotheek voor flexwerkers te verstrekken willen zo veel mogelijk zekerheid! Wordt uw situatie positief beoordeeld dan volgt verder het normale traject van offertes aanvragen en deze tegen elkaar afwegen. Ook daarbij zal uw adviseur u graag behulpzaam zijn.

Wilt u vrijblijvend advies over uw persoonlijke mogelijkheden, maak dan gebruik van het hypotheek voor flexwerkers aanvraag formulier en u wordt binnenkort telefonisch benaderd door één van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs.

Hoe krijgt u een hypotheek met variabel inkomen?

17 november 2007

Zoals het er nu naar uitziet zal binnen vier jaar ongeveer 5 tot 10% van alle Nederlandse hypotheken verstrekt worden aan mensen met een variabel inkomen. En daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van iedereen met een eigen bedrijf, zelfstandigen, freelancers, uitzendkrachten, flexwerkers en gedetacheerden. Allemaal hardwerkende mensen, máár… met een variabel inkomen dat afhankelijk is van opdrachtgevers en hun betalingsgedrag. Mensen, overigens, met een normale woonwens: een eigen huis dat genoeg ruimte biedt om prettig te leven, en soms zelfs ook om vanuit te werken. Daar is een hypotheek met variabel inkomen voor nodig. HuisGarant kan u daarbij behulpzaam zijn!

Wilt u hier en nu direct weten of uw persoonlijke situatie aan de voorwaarden voldoet om voor een dergelijke hypotheek in aanmerking te komen, vul dan vrijblijvend het hypotheek variabel inkomen aanvraag formulier in. Eén van de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs, die gespecialiseerd is in variabel inkomen vraagstukken, zal dan contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs al veel mensen met een variabel inkomen aan een passende hypotheek oplossing hebben kunnen helpen.

HuisGarant werkt samen met gespecialiseerde adviseurs
Voor het beoordelen van een hypotheek met variabel inkomen aanvraag is het van groot belang dat degene die dit doet over grote kennis van zaken beschikt. Ieder zelfstandig beroep en elke onderneming heeft bijvoorbeeld zo zijn eigen markt en mogelijkheden. Bij de gemiddelde adviseur ontbreekt het dan vaak aan de benodigde specifieke kennis. En evenmin is deze voldoende thuis in de financiële aspecten om de ‘risico factor’ van iemand met een variabel inkomen te kunnen vaststellen. Daarentegen hebben de bij HuisGarant aangesloten adviseurs zich gespecialiseerd in hypotheek aanvragen van mensen met een variabel inkomen. Vanuit hun ervaring kunnen zij goed aangeven welke hypotheek oplossing in uw individuele geval verantwoord is!

Meerdere hypotheekverstrekkers voor uw hypotheek variabel inkomen aanvraag
Uw adviseur kan ervoor kiezen om offertes aan te vragen bij meerdere financiële instellingen. Dat kunnen de grote reguliere hypotheekbanken zijn, of een gespecialiseerde maatschappij met hypotheekvormen die speciaal op uw variabel inkomen zijn afgestemd. Wat in uw geval de verstandigste route is, hangt uiteraard helemaal van uw wensen, levensstijl en inkomenssituatie af!

Vraag vrijblijvend informatie aan bij HuisGarant
Wilt u graag weten of het afsluiten van een hypotheek tot uw mogelijkheden behoort? Vraag dan vrijblijvend informatie aan door het HuisGarant hypotheek variabel inkomen aanvraag formulier in te vullen. U wordt daarna telefonisch benaderd door één van de aangesloten adviseurs die uw situatie vrijblijvend met u zal bespreken.

Werken als uitzend kracht en tóch een hypotheek?

17 november 2007

Er is de laatste jaren veel veranderd in de financiële wereld. Zo was een hypotheek voor uitzend krachten tot voor kort volslagen ondenkbaar. Tegenwoordig kijken sommige hypotheekverstrekkers wat genuanceerder naar mensen met flexibele werkzaamheden en een variabel inkomen. Daardoor behoort zelfs een hypotheek voor uitzend krachten nu tot de mogelijkheden, zij het onder bepaalde restricties. Herkent u zich in deze situatie en staat u al langere tijd ingeschreven bij een uitzendbureau dat u regelmatig van werk voorziet? Dan zou het heel goed kunnen zijn dat ook u via HuisGarant aan een passende hypotheekoplossing kunt komen!

Wilt u zo gauw mogelijk weten of uw persoonlijke situatie aan de gestelde voorwaarden voldoet, maak dan op deze site direct gebruik van het HuisGarant hypotheek uitzend krachten aanvraag formulier. Eén van de aangesloten adviseurs (iemand die goed thuis is in deze specifieke problematiek) zal vervolgens vrijblijvend contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom u via HuisGarant wellicht wél kunt slagen in het verkrijgen van een hypotheek.

Bij een hypotheek voor uitzend krachten telt het aantal jaren
Voor uitzendkrachten geldt bij het verkrijgen van een hypotheek als algemene vuistregel dat u gedurende een aantal jaar regelmatig inkomen uit werk moet hebben genoten. Werkt u korter op uitzendbasis, dan wordt er gekeken naar uw arbeidsverleden en ‘marktwaarde’. Bent u aantoonbaar een ervaren kracht, die gemakkelijk weer aan een vaste werkkring kan komen, dan heeft dat een positief effect op de beoordeling van uw hypotheek aanvraag. Heeft u bovendien een partner met een vast inkomen, dan stijgen uw kansen zelfs aanzienlijk!

Een gespecialiseerde adviseur weegt uw mogelijkheden
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs hebben zich gespecialiseerd in hypotheek aanvragen van uitzend krachten. Zij weten precies wat wel en niet geaccepteerd wordt, en door wíe. Daarnaast kijken zij goed naar uw persoonlijke situatie. Zodat u geen verplichtingen aangaat waaraan u zich later kunt vertillen. En dat u niet méér rente betaalt dan strikt genomen noodzakelijk is. Maar is uw inkomen regelmatig genoeg om de kritische toets van de hypotheekverstrekkers te doorstaan, dan zal uw adviseur er alles aan doen om uw hypotheek geaccepteerd te krijgen!

Vraag vrijblijvend informatie aan via HuisGarant
Wilt u graag weten of een hypotheek als uitzend kracht binnen handbereik is? Vul dan geheel vrijblijvend het HuisGarant hypotheek uitzend krachten aanvraag formulier in. U wordt daarna telefonisch benaderd door één van de aangesloten adviseurs die uw situatie met u zal bespreken. Pas daarna hoeft u te beslissen of u serieus een hypotheek aanvraag in wilt dienen!

Hypotheek zonder vast contract kan nu zelfs met NHG

7 november 2007

Het verkrijgen van een voordelige hypotheek zonder vast contract was tot voor kort een onmogelijkheid. Onlangs heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen echter de voorwaarden verruimd voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (wat een lagere rente betekent!). Als je kunt aantonen dat je gedurende de afgelopen drie jaar een stabiele bron van inkomsten hebt gehad uit (flexibele) arbeid én je beschikt over een werkgeversverklaring van je huidige (tijdelijke) werkgever, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een grote stap voorwaarts, waar vooral starters op de woningmarkt veel profijt van kunnen hebben!

Vraag je werkgever om een intentieverklaring
Ben je op zoek naar een hypotheek zonder vast contract, vraag dan je werkgever in ieder geval om een intentieverklaring waarin staat dat deze het voornemen heeft om je contract te zijner tijd om te zetten in een vast dienstverband. Daarmee vergroot je jouw kans op een hypotheek met NHG, of een andere hypotheekvorm zónder Nationale Hypotheek Garantie. Om voor de NHG in aanmerking te komen dien je namelijk aan behoorlijk wat voorwaarden te voldoen. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat je korter dan drie jaar werkzaam bent, dan kan HuisGarant je waar mogelijk wel helpen aan een andere gunstige hypotheek oplossing. Wil je meer weten over de mogelijkheden mèt of zonder NHG, maak dan vrijblijvend gebruik van het hypotheek zonder vast contract aanvraagformulier op deze website!

Een gespecialiseerde hypotheekadviseur helpt je verder
De bij HuisGarant aangesloten adviseurs hebben zich gespecialiseerd in “complexere” hypotheek aanvragen, zoals van mensen op zoek naar een hypotheek zonder vast contract of met een wisselend inkomen. Zij beoordelen je mogelijkheden niet alleen op basis van je (misschien nog maar korte) arbeidsverleden, maar ook van je opleiding en toekomstkansen. Een gespecialiseerde adviseur kan je verdere helpen omdat deze volledig bekend is met alle belangrijke hypotheekverstrekkers. Afhankelijk van je omstandigheden weet hij precies wie de aangewezen partijen zijn om met succes een hypotheek aanvraag zonder vast contract bij in te dienen.

Vraag eerst informatie, ga dan pas op huizenjacht
Een hypotheek zonder vast contract wordt niet zo gemakkelijk afgesloten als een hypotheek voor iemand met een vaste aanstelling. Eerst informatie inwinnen en dán pas op huizenjacht, is daarom de aanbevolen volgorde. Zeker als je ook nog een hypotheek met zo gunstig mogelijke voorwaarden wilt afsluiten!

Voor vrijblijvende informatie kun je gebruik maken van het hypotheek zonder vast contract aanvraagformulier. Eén van de bij HuisGarant aangesloten gespecialiseerde adviseurs zal vervolgens vrijblijvend contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Hypotheek bij tijdelijk contract

30 oktober 2007

Zoekt u een hypotheek en heeft u een tijdelijk contract? Hoewel een versoepeling van het ontslagrecht inzet was bij de laatste coalitiebesprekingen, is het er nog steeds niet door. En daarmee komt voorlopig geen einde aan de “tijdelijke contract cultuur” waaraan werkend Nederland inmiddels volledig gewend is geraakt. Veel werknemers zitten er niet zo mee, zolang er alle maanden maar salaris binnenkomt. Tot het moment waarop zij een huis willen kopen en een hypotheek met tijdelijk contract aanvragen. Alle maanden salaris op de rekening blijkt dan ineens niet meer zo’n rotsvaste zekerheid…

Waar de bank stopt kijken de bij HuisGarant aangesloten adviseurs verder
De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs hebben al veel mensen met een tijdelijk contract aan een hypotheek oplossing kunnen helpen. Simpelweg door verder te kijken dan de soms wat kortzichtige regeltjes die vaak in een ver verleden zijn opgesteld. Hoe regelmatig zijn uw contractwerkzaamheden eigenlijk? Zitten er nauwelijks hiaten in, maar is het eigenlijk alleen zo dat u af en toe (noodgedwongen) van werkgever wisselt? Of wordt u gedetacheerd door een bureau dat u continu van werk voorziet?

In deze en soortgelijke gevallen is het raadzaam om gebruik te maken van het HuisGarant hypotheek tijdelijk contract aanvraag formulier op deze website. Eén van de bij ons aangesloten gespecialiseerde hypotheekadviseurs zal dan contact met u opnemen om uw mogelijkheden te bespreken. Of lees eerst verder waarom HuisGarant verder kijkt, waar de bank het al gauw voor gezien houdt.

Gespecialiseerde adviseurs en hypotheekverstrekkers
HuisGarant werkt niet alleen samen met gespecialiseerde hypotheekadviseurs, maar indien nodig ook met gespecialiseerde geldverstrekkers. Zoals gezegd toetsen wij eerst zorgvuldig de continuïteit van uw inkomenssituatie. Beoordeelt onze adviseur die positief, dan kan deze uw situatie beter dan wie ook inzichtelijk maken bij een aantal hypotheekverstrekkers. Dat kan tóch een reguliere bank zijn, maar ook een financiële instelling die zich speciaal heeft toegelegd op het verstrekken van een hypotheek bij tijdelijk contract. Zulke gespecialiseerde geldverstrekkers hebben een uitgekiend acceptatiebeleid ontwikkeld, speciaal voor mensen zoals u.

Vrijblijvend advies over hypotheek en tijdelijk contract situatie
Heeft u toevallig een huis op het oog, of wilt u vrijblijvend informatie inwinnen over de mogelijkheden die er in deze situatie voor u zijn? Neem dan contact met ons op door het hypotheek tijdelijk contract formulier in te vullen. Een gespecialiseerde hypotheekadviseur zal u vervolgens telefonisch benaderen om uw situatie met u te bespreken. Desgewenst kan deze u ook verder helpen en een concrete aanvraag indienen bij meerdere hypotheekverstrekkers.

Dankzij de brede visie van HuisGarant en de persoonlijke inzet van de daarbij aangesloten hypotheekadviseurs sluit u een hypotheek die volledig bij uw situatie en omstandigheden past!

Hoe krijg ik een hypotheek zonder vast inkomen?

23 oktober 2007

Heeft u geen vast inkomen dan denkt u waarschijnlijk dat een eigen (of ander) huis er voor u niet in zit. Het is immers algemeen bekend dat de grote reguliere geldverstrekkers niet staan te juichen als u een hypotheek zonder vast inkomen komt aanvragen. Veel te riskant! Toch kennen we in onze samenleving honderdduizenden mensen die goed zijn voor hun geld, maar zonder dat daar een vaste aanstelling of winst uit onderneming aan ten grondslag ligt. HuisGarant heeft zich in hun situatie verdiept en een aantal passende hypotheek oplossingen ontwikkeld.

Wilt u hier direct méér over weten, vul dan het aanvraagformulier hypotheek zonder vast inkomen in. Eén van onze gespecialiseerde adviseurs zal dan contact met u opnemen. Of lees eerst verder waarom u via HuisGarant vaak wél een hypotheek kunt krijgen, waar dat bij anderen op problemen stuit!

WEL inkomsten, maar niet vast. U bent de enige niet.
Vanwege alle juridische haken en ogen rond het ontslagrecht zijn werkgevers huiverig geworden om iemand een vaste aanstelling aan te bieden. Steeds meer mensen werken daardoor op (tijdelijke) contractbasis, of via een uitzend- of detacheringsbureau. Hoewel zij dus regelmatig inkomsten genieten stuiten zij op problemen bij het aanvragen van een hypotheek: het is géén vast inkomen in de strikte zin van het woord! Maar ook als u leeft van uw vermogen, flexwerker of seizoenarbeider bent of alimentatie ontvangt, wordt dit niet als regulier inkomen aangemerkt. U ziet: u bent dus bepaald de enige niet. Daarom is het goed dat HuisGarant voor deze grote groep met een oplossing komt.

Gespecialiseerd advies over een hypotheek zonder vast inkomen
HuisGarant werkt overal in het land samen met gespecialiseerde hypotheekadviseurs die volledig thuis zijn in ongewone inkomens situaties. Zij kijken naar uw kredietwaardigheid, uw arbeidsverleden en/of de continuïteit van uw flexibele werkzaamheden. Ook een intentieverklaring van een (voorlopig) tijdelijke werkgever kan meetellen bij de beoordeling. Waar het vooral om gaat is of u in staat bent om de maandelijkse hypotheeklasten zonder problemen te voldoen. Is dat het geval, dan behoort een gehele of gedeeltelijke hypotheek, zelfs zónder vast inkomen, ook voor u tot de mogelijkheden!

Een offerte voor een hypotheek zonder vaste inkomsten
Heeft u een hypotheek nodig ondanks het feit dat u geen vast dienstverband heeft? En wilt u een deskundig en objectief hypotheekadvies op basis van uw specifieke situatie? Vul dan vrijblijvend het hypotheek zonder vast inkomen aanvraagformulier in. Een gespecialiseerde hypotheekadviseur neemt daarna contact met u op om uw mogelijkheden samen te bekijken. Deze adviseur is beter dan wie ook in staat om uw situatie inzichtelijk te maken voor verschillende hypotheekverstrekkers die hij vervolgens zal uitnodigen om een offerte uit te brengen.

Een hypotheek zonder vaste inkomsten

14 augustus 2007

Zelfstandige ondernemers en mensen die op provisiebasis of ongeregeld werken, komen veelal voor een dichte deur te staan bij de gemiddelde bank of hypotheekverstrekker, wanneer deze op zoek zijn naar een hypotheek zonder vaste inkomsten

HuisGarant kijkt verder
Heeft u nog geen vast contract, bent u zelfstandig ondernemer, flexwerker of bijvoorbeeld uitzendkracht en heeft u een nieuwe woning op het oog? Dan bent u bij HuisGarant aan het juiste adres. Mensen zonder een vast contract kunnen via HuisGarant namelijk eenvoudiger een hypotheek afsluiten.

Een hypotheek zonder vaste inkomsten via HuisGarant
Via HuisGarant zijn reeds vele mensen zonder vast dienstverband aan een hypotheek geholpen. De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs vinden namelijk dat door het te streng handhaven van de beoordelingscriteria van de gemiddelde bank of geldverstrekker, mensen zonder vaste inkomsten veelal ten onrechte geen hypotheek krijgen.

Vul vrijblijvend het hypotheek zonder vaste inkomsten aanvraag formulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur neemt dan telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u te bespreken.

De hypotheek mogelijkheden zonder vaste inkomsten
Wanneer u voldoet aan een van de onderstaande criteria, dan maakt u via HuisGarant een goede kans op een gunstig hypotheek voorstel:

- Uw arbeidsvooruitzicht is positief,
- U heeft een goed en stabiel arbeidsverleden,
- Uw inkomen is hoog ten opzichte van de benodigde hypotheekfinanciering,
- Uw partner heeft een vast contract.

Een offerte voor een hypotheek zonder vaste inkomsten
Heeft u een hypotheek nodig ondanks het feit dat u geen vast dienstverband heeft? En wilt u een deskundig en objectief hypotheekadvies op basis van uw specifieke situatie? Vul dan vrijblijvend het hypotheek zonder vaste inkomsten aanvraagformulier in. Er wordt vervolgens telefonisch contact met u opgenomen om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.
Gerelateerde hypotheek oplossingen:
Een tijdelijk dienstverband hypotheek
Een tijdelijk contract hypotheek
Een carriere hypotheek
Een hypotheek met wisselend inkomen
Geen aantoonbaar inkomen hypotheek
Een hypotheek voor gedetacheerden
Een uitzendkracht hypotheek

Een hypotheek oplossing met een tijdelijk dienstverband

13 juli 2007

Heeft u een huis op het oog en heeft u hiervoor ondanks uw tijdelijk dienstverband een hypotheek nodig? Mensen met een halfjaarcontract, jaarcontract of een meerjarigcontract ondervinden veelal problemen bij het verkrijgen van een hypotheek via de gemiddelde bank of hypotheekadviseur…

Een tijdelijk dienstverband hypotheek oplossing via HuisGarant
Via HuisGarant zijn reeds vele mensen met een tijdelijk dienstverband aan een hypotheek geholpen. De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs vinden namelijk dat door het te streng handhaven van de beoordelingscriteria van de gemiddelde bank of hypotheekinstelling, mensen met een tijdelijk dienstverband veelal ten onrechte geen hypotheek krijgen.

Vul vrijblijvend het tijdelijke dienstverband hypotheek aanvraagformulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

De hypotheek mogelijkheden met een tijdelijke dienstverband
Wanneer uw werkgever d.m.v. een intentieverklaring aangeeft dat de intentie aanwezig is om uw tijdelijke dienstverband voort te zetten, dan maakt u via HuisGarant een goede kans op een gunstige hypotheek. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer:

- U een goed en stabiel arbeidsverleden heeft,
- Uw arbeidsvooruitzicht positief is,
- Uw inkomen hoog is ten opzichte van het benodigde hypotheekbedrag,
- Uw partner wel een vast contract heeft.

Wanneer u geen intentieverklaring van uw werkgever krijgt wordt uw inkomen gebaseerd op 70% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar, tot een maximum van het inkomen van uw laatste jaar.

Hypotheek offertes voor een tijdelijk dienstverband hypotheek oplossing
Nederland telt ongeveer zeventig hypotheek verstrekkers. Uw bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur vraagt altijd bij meerdere gespecialiseerde hypotheek verstrekkers een hypotheekofferte voor u aan. U kunt hierdoor vrijblijvend verschillende hypotheek offertes vergelijken en bekijken welke hypotheek het beste bij u past.

Een hypotheek advies of offerte
Neem contact op met een van onze hypotheek adviseurs voor een passende hypotheek oplossing. Vul hiervoor vrijblijvend het tijdelijke dienstverband hypotheek aanvraagformulier in. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

Een hypotheek zonder gelijk inkomen

3 juli 2007

Als uw inkomen niet iedere maand gelijk is, dan doen banken veelal erg lastig over het afsluiten van een hypotheek. Het is doorgaans ook niet zinvol om bij de gemiddelde hypotheek adviseur langs te gaan, omdat hier veelal de kennis ontbreekt voor het beoordelen van uw inkomens of ondernemers situatie.

Geen gelijk inkomen hypotheek oplossing via HuisGarant
Heeft u geen gelijk inkomen en bent u wel gewoon in staat om uw maandelijkse hypotheek lasten te betalen? Dan kunt u bij HuisGarant terecht voor een ‘geen gelijk inkomen hypotheek oplossing’.

HuisGarant heeft zich gespecialiseerd in de doelgroep van mensen zonder vast inkomen. Onze hypotheek adviseurs werken hierbij met de verschillende hypotheek verstrekkers in Nederland, die zich onderscheiden door een flexibel acceptatiebeleid voor mensen met een onstabiel inkomen.

HuisGarant heeft hierbij al vele mensen met een variabel inkomen geholpen aan een aantrekkelijke hypotheek financiering, waaronder zelfstandig ondernemers, freelancers, ZZP-ers, uitzendkrachten, interim managers, ICT’ers, consultants, acteurs, muzikanten, schrijvers en kunstenaars.

Geen gelijk inkomen: hypotheek advies of offerte
Neem contact op met een van onze hypotheek adviseurs voor een passende hypotheek oplossing. Vul hiervoor vrijblijvend het Geen gelijk inkomen hypotheek formulier in. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

Een carrière hypotheek

3 juli 2007

Staat u aan het begin van uw carrière? En bent u op zoek naar een leuk huis? Maar kijkt de bank of hypotheek adviseur voornamelijk naar wat u nu verdient, of tot dusver heeft verdiend, voor het bepalen van de hoogte van uw hypotheeksom?

Vraag dan vrijblijvend een cariere hypotheek advies of offerte aan via HuisGarant. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur neemt dan contact met u op om vrijblijvend de maximale carriere hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

Een carriere hypotheek oplossing via HuisGarant
Uw bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur kijkt met u naar uw toekomst en naar uw carriere hypotheek mogelijkheden. Waar u waarschijnlijk over een aantal jaar staat in uw carriere, wordt zorgvuldig meegenomen bij het bepalen van uw maximale hypotheek. Hierdoor kunt u waarschijnlijk wel een hogere carriere hypotheek krijgen, en wel die leuke woning kopen.

Vraag direct en vrijblijvend een carriere hypotheek advies of offerte aan.

Een tijdelijke contract en toch een hypotheek

25 juni 2007

Heeft u een tijdelijke contract en toch een hypotheek nodig? Via HuisGarant zijn reeds vele mensen met een tijdelijk contract aan een hypotheek financiering geholpen.

De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs vinden namelijk dat door het te streng handhaven van de beoordelingscriteria van de gemiddelde bank of hypotheek adviseur, mensen met een tijdelijk contract veelal ten onrechte geen hypotheek krijgen.

HuisGarant, specialist in tijdelijk contract hypotheek oplossingen
HuisGarant bekijkt het begrip inkomen hierbij ruimer dan de gemiddelde bank of hypotheek adviseur. Mensen met een tijdelijk contract, werkzaam op projectbasis, flexwerkers of uitzendkrachten, kunnen bij HuisGarant wel terecht voor een hypotheek oplossing, wanneer deze een goed inkomen kunnen aantonen.

De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs zijn gespecialiseerd in het advisering van mensen met een tijdelijke contract die toch een hypotheek willen, zoals:
- Uitzendkrachten die al drie jaar werkzaam zijn,
- Freelancers, Interim managers, ICT’ers en consultants,
- Parttimers, oproepkrachten, nul-uren contracten,
- Tijdelijke contracten, projectwerkers,
- Seizoenarbeiders, strandtenthouders,
- Flexwerkers.

Hypotheek offerte of advies bij een tijdelijk contract
Neem contact op met een van onze hypotheek adviseurs voor een passende hypotheek oplossing. Vul hiervoor vrijblijvend het tijdelijke contract hypotheek aanvraagformulier in. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

Inventarisatie van de hypotheek mogelijkheden bij een tijdelijk contract
Nederland telt circa 70 reguliere geldverstrekkers. Uw hypotheek adviseur onderzoekt altijd eerst de mogelijkheden via het reguliere hypotheek kanaal. De kans bestaat dat u hierdoor een reguliere hypotheek krijgt, tegen een reguliere hypotheek rente. En wordt u uiteindelijk niet geholpen via het reguliere kanaal? Dan inventariseert uw hypotheek adviseur vrijblijvend de mogelijkheden via gespecialiseerde geldverstrekkers voor een ‘tijdelijk contract hypotheek oplossing’ tegen de gunstigste voorwaarden en hypotheek rente.

Een hypotheek ondanks uw wisselende inkomen

20 juni 2007

Heeft u een geschikte woning op het oog maar krijgt u lastig een hypotheek vanwege uw wisselende inkomen? Mensen met een wisselend inkomen voldoen doorgaans niet aan de strenge normen van de reguliere hypotheek verstrekkers in Nederland. Ondernemers met een wisselend inkomen zoals freelancers, startende ondernemers en Zelfstandige Zonder Personeel krijgen vanwege dezelfde reden ook vaak geen hypotheek.

Veelal onterecht een negatief hypotheek advies bij een wisselend inkomen
Bij de meeste hypotheek adviseurs ontbreekt het aan fundamentele vaardigheden voor het goed kunnen beoordelen van uw wisselende (ondernemers) inkomen en uw toekomst prognose. Hierdoor kan te snel worden geconcludeerd dat u niet in staat bent om uw maandelijkse lasten te betalen.

Een hypotheek met wisselend inkomen via HuisGarant
De bij HuisGarant aangesloten hypotheek specialisten denken niet productgericht, maar situatie en mens gericht. Zij bieden een ‘wisselend inkomen hypotheek oplossing’ speciaal voor mensen die door hun inkomens situatie voor een dichte deur komen te staan.

De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs werken zowel met reguliere als gespecialiseerde geldverstrekkers. Op basis van hun kennis en ervaring hebben zij een uitstekend inzicht ontwikkeld in de vele inkomens situaties en prognoses, waarmee zij uw inkomen uit onderneming inzichtelijk kunnen maken voor deze geldverstrekkers. Zij openen hiermee deuren, daar waar andere hypotheek adviseurs en geldverstrekkers u weigeren.

Hypotheek offerte of advies
Neem contact op met een van onze hypotheek adviseurs voor een passende hypotheek oplossing. Vul hiervoor vrijblijvend het ‘wisselende inkomen hypotheek‘ aanvraagformulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te nemen.

Variabel inkomen hypotheek

1 juni 2007

Hypotheek probleem voor mensen met een variabel inkomen
U heeft een passende woning op het oog maar u krijgt geen hypotheek gezien u een variabel inkomen heeft. U voldoet zogenaamd niet aan de ‘norm’ van de hypotheekverstrekker. Mensen met een variabel inkomen zoals (net gestarte) ondernemers, freelancers en Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-ers) ondervinden vaak dezelfde problemen met het verkrijgen van de door hun gewenste hypotheek. Een variabel inkomen of onvoldoende inkomensgegevens betekent in veel gevallen gewoonweg geen hypotheek…

Een onterecht negatief hypotheek advies
Waarom zou u als ondernemer geen hypotheek kunnen krijgen, simpelweg omdat u nog geen jaarcijfers kunt tonen? En waarom zou u met een variabel inkomen uw maandelijkse hypotheeklasten niet kunnen betalen?

Het beoordelen van een ondernemersinkomen is door een gebrek aan kennis en inzicht lastig voor de meerderheid van de intermediairs. Ten onrechte wordt hierdoor vaak een negatief hypotheek advies gegeven.

Variabele inkomen hypotheek oplossing
De bij HuisGarant aangesloten hypotheek specialisten denken niet productgericht, maar situatie- en mens gericht. Zij bieden variabele inkomen hypotheek oplossingen speciaal voor mensen die door hun ondernemers situatie voor een dichte deur komen te staan.

De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs werken zowel met regulieren als gespecialiseerde hypotheekverstrekkers. Op basis van hun kennis en ervaring hebben zij inzicht ontwikkeld in de vele ondernemerssituaties en prognoses, waarmee zij uw inkomen uit onderneming inzichtelijk kunnen maken. Zij openen hiermee deuren, daar waar andere hypotheek adviseurs en hypotheekverstrekkers u weigeren.

Voor een variabele inkomen hypotheek oplossing via een HuisGarant hypotheek adviseur heeft u niet per definitie de jaarstukken van de afgelopen 3 jaar nodig. Ook een prognose van het aankomende jaar kan worden gebruikt voor het bepalen van uw maximale hypotheek en uw hypotheekrente.

Heeft u een hypotheek nodig maar weigert uw bank of financieel adviseur in verband uw variabele inkomen? Neem dan contact op met een van onze hypotheek adviseurs voor een passende hypotheek oplossing. Vul hiervoor vrijblijvend het variabele inkomen hypotheek aanvraagformulier in. Een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

Geen aantoonbaar inkomen hypotheek

31 mei 2007

U kunt bij elke bank naar binnen lopen voor een hypotheek als u een aantoonbaar inkomen heeft. Een vaste baan met een gewoon inkomen wordt als een ‘minimaal risico’ gezien door hypotheekverstrekkers. Het wordt een stuk lastiger wanneer uw inkomen niet zo gewoon is en niet volledig aantoonbaar is…

Een hypotheek via een bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseur is dan misschien de oplossing voor u. Onze adviseurs bieden namelijk specifieke hypotheek oplossingen voor mensen die door hun specifieke inkomen normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Ook als het inkomen in bepaalde gevallen moeilijk aantoonbaar is.

Uw hypotheek adviseur kijkt onafhankelijk naar uw mogelijkheden. Wanneer u in staat bent om uw vaste hypotheeklasten te dragen helpt uw hypotheek adviseur u waar mogelijk wel aan een passende hypotheek.

Enkele situaties die de bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs accepteren:

- U heeft regelmatige inkomsten maar kunt deze lastig aantonen,
- U heeft inkomsten via verhuurde panden,
- U heeft een vaste baan maar ontvangt uw salaris contant,
- U leeft van uw vermogen,
- U renteniert,
- Uw inkomen bestaat (deels) uit lijfrente,
- Een gedeelte van uw inkomen bestaat uit overwerk of onregelmatigheidstoeslag,
- U ontvangt alimentatie.

Vul direct het ‘geen aantoonbaar inkomen hypotheek‘ aanvraagformulier in. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen. De bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs zitten door heel Nederland.

Gedetacheerde hypotheek

30 mei 2007

Bent u gedetacheerd en op zoek naar een hypotheek? Wanneer u bijvoorbeeld nog geen 3 jaar werkzaam bent of geen vast contract heeft bij uw detacheerder, dan is het doorgaans lastig een hypotheek te krijgen bij de gemiddelde bank of hypotheek adviseur.

Een gedetacheerde hypotheek via HuisGarant
De bij HuisGarant aangesloten hypotheek adviseurs onderscheiden zich door een uitgekiend acceptatiebeleid. Onze hypotheek adviseurs werken hiervoor zowel met reguliere als gespecialiseerde geldverstrekkers. De aangeboden hypotheekproducten zijn hierbij afgestemd op gedetacheerden. Afhankelijk van uw inkomens situatie is het hierdoor veelal toch mogelijk een passende hypotheek te krijgen.

Een hypotheek advies of offerte
Vraag vrijblijvend een gedetacheerde hypotheek advies of offerte aan. Een hypotheek adviseur neemt dan telefonisch contact met u op om uw hypotheek mogelijkheden met u door te nemen. Geheel vrijblijvend wordt hierbij een hypotheek berekening voor u gemaakt.

De beoordeling van uw ‘gedetacheerde hypotheek’ aanvraag
Wanneer u bijvoorbeeld een flexibele arbeidsrelatie heeft wordt o.a. gekeken naar het niveau van uw opleiding, het eventuele inkomen van een eventuele partner en naar uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Daarnaast gelden nog andere condities die afhankelijk zijn van uw specifieke situatie. Uw hypotheek adviseur kan u hier alles over vertellen.

Hypotheek voor uitzendkrachten

29 mei 2007

Bent u niet in dienst door middel van een vast arbeidscontract maar via een uitzendbureau? Wordt u ingezet voor werkzaamheden die tijdelijk van aard zijn? Wanneer u in dit geval op zoek bent naar een eigen huis en een ‘hypotheek voor uitzendkrachten‘, dan is de kans groot dat uw hypotheek aanvraag reeds geweigerd is omdat uw inkomen te ‘onstabiel’ is..

In Nederland werken ongeveer een kwart miljoen mensen onder een uitzend contract. Een uitzendkracht heeft hierbij in de regel minder rechten dan een werknemer met een vast contract. Doorgaans is er geen opzegtermijn, en kan de arbeidsverbintenis van beide zijden op zeer korte termijn worden verbroken. Deze onzekere factor is voor veel hypotheek verstrekkers vaak een reden om een hypotheek voor uitzendkrachten te weigeren.

Helaas schieten sommige hypotheek verstrekkers door en wijzen hypotheek aanvragen van uitzendkrachten bij voorbaat af.

HuisGarant hypotheek voor uitzendkrachten
HuisGarant kijkt verder. Aan de hand van een inventarisatie naar uw uitzendwerk en inkomen, zal een bij Huisgarant aangesloten hypotheek adviseur kijken of deze u toch kan helpen aan een passende ‘hypotheek voor uitzendkrachten’.

Vul vrijblijvend het hypotheek voor uitzendkrachten advies formulier in. Een hypotheek adviseur gespecialiseerd in uitzendkracht hypotheek vraagstukken neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

De hoogte van uw hypotheek
De hoogte van uw te verkrijgen hypotheek hangt o.a. af van uw continuïteit aan inkomsten en de hoogte van uw inkomen. Om de kans te verkleinen dat u uw hypotheek niet meer kan betalen zal het percentage van uw inkomen worden berekend wat mag worden besteed aan uw maandelijkse hypotheek lasten.

Geen vast inkomen hypotheek

28 mei 2007

Heeft u geen vast inkomen? Hypotheek verstrekkers zullen u dan doorgaans niet snel een hypotheek verstrekken. Toch zijn er hypotheek mogelijkheden voor mensen zonder vast inkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat u in staat bent om de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen dragen.

HuisGarant hypotheek adviseurs zijn gespecialiseerd in de advisering van mensen zonder vast inkomen zoals:
- Freelancers, Interim managers, ICT’ers en consultants,
- Parttimers, oproepkrachten, nul-uren contracten,
- Tijdelijke contracten, uitzendkrachten, projectwerkers,
- Seizoenarbeiders, strandtenthouders,
- Flexwerkers.

‘Geen vast inkomen’ hypotheek advies
Vraag vrijblijvend een hypotheek advies aan door het invullen van het variabel inkomen hypotheek aanvraagformulier. Een hypotheek adviseur neemt dan telefonisch contact met u op om de hypotheek mogelijkheden met u door te spreken. Geheel vrijblijvend wordt vervolgens met u gekeken naar uw inkomenssituatie en een passende hypotheek berekening voor u gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat u in staat bent om uw maandelijkse hypotheek lasten te kunnen dragen.

Enkele hypotheek mogelijkheden waar uw HuisGarant hypotheek adviseur u over kan adviseren:

Aantonen regelmatige inkomsten
Mensen zonder vast inkomen kunnen door het aantonen van een zekere consequentie hierin, bijvoorbeeld door de jaaropgaven van de afgelopen 2 jaar, dikwijls toch een hypotheek krijgen. Ook zijn er hypotheek verstrekkers die een deel, tot bijvoorbeeld 70%, van een variabel inkomen naast een vast inkomen van de partner meenemen voor de calculatie van de maximale hypotheek.

Een intentieverklaring
Tijdelijke contracten worden door diverse hypotheek verstrekkers als ‘vast inkomen’ beschouwd wanneer de werkgever een intentieverklaring ondertekend. De werkgever verklaard hiermee dat bij constante bedrijfsomstandigheden en gelijkblijvend functioneren het tijdelijke contract bij het verlopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst zal worden omgezet naar een vast arbeidscontract.

Aantonen inkomsten
Als u niet beschikt over een vast inkomen, maar u wel kunt aantonen dat u de afgelopen 3 jaar voldoende heeft verdiend dan is het bij diverse hypotheek verstrekkers toch mogelijk een hypotheek te krijgen. Het gemiddeld gerealiseerde inkomen over de laatste drie jaar wordt dan als uw gemiddelde inkomen beschouwd. Het is in deze situatie mogelijk tot 125% van de executiewaarde van uw woning te lenen.

Zonder het overleggen van inkomensbescheiden
Zonder het overleggen van inkomens bescheiden is het mogelijk om:
- tot 75% van de executiewaarde van uw woning tot een bedrag van 125.000 euro te lenen,
- tot 65% van de executiewaarde van uw woning tot een bedrag van 225.000 euro te lenen,
- tot 55% van de executiewaarde van uw woning tot een bedrag van 255.000 euro te lenen.

De hoogte van uw hypotheek blijft beperkt
Ook als u de afgelopen jaren niet voldoende inkomen heeft genoten, zijn er nog mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek. Het is dan wel vereist, dat de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van uw woning beperkt blijft. Heeft u niet meer nodig dan de helft van de waarde van de woning, dan geven een aantal hypotheek verstrekkers u deze hypotheek zonder dat inkomen hoeft te worden aangetoond.

Wat kan er bij hypotheek verstrekkers worden meegerekend bij een inkomenstoets?
- Een tijdelijk dienstverband met de intentie naar een vast dienstverband,
- Onregelmatigheids toeslag,
- Alimentatie,
- AOW/ANW/Pensioen,
- Overwerk,
- VUT,
- WIA,
- Lijfrente,
- WW uitkering in bepaalde omstandigheden.

‘Geen vast inkomen’ hypotheek advies
Vraag vrijblijvend een ‘geen vast inkomen’ hypotheek advies aan. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen. Geheel vrijblijvend wordt met u gekeken naar uw inkomens situatie en een passende hypotheek berekening voor u gemaakt.

hypotheek zonder vaste baan

26 mei 2007

Krijgt u geen hypotheek zonder vaste baan via uw bank, intermediair of hypotheek adviseur? U heeft een tijdelijk contract of bent bijvoorbeeld gedetacheerd, seizoenarbeider, flexwerker of uitzendkracht?

In Nederland werken honderdduizenden mensen met verschillende inkomensvormen. Veel hypotheekverstrekkers houden hun deuren voor hen gesloten als bepaalde inkomensgegevens niet kunnen worden overlegd of niet structureel of langdurig van aard zijn.

Waarom een hypotheek zonder vaste baan veelal wordt afgewezen
Banken, financieel adviseurs en intermediairs wijzen hypotheek aanvragen waarbij de aanvrager geen vaste baan heeft af, omdat over het algemeen nog geen continuïteit in inkomsten is gegarandeerd. Wanneer inkomsten niet structureel of langdurig van aard zijn kunnen betalingsverplichtingen in hun ogen niet altijd na worden gekomen.

Veel hypotheek adviseurs beginnen gewoonweg ook niet aan het inventariseren van de mogelijkheden omdat zij zich liever concentreren op de relatief makkelijke hypotheek advisering van cliënten met een vast contract…

Een hypotheek zonder vaste baan via HuisGarant
HuisGarant heeft zich gespecialiseerd in de doelgroep van mensen zonder vast contract. Onze hypotheek adviseurs werken hierbij met verschillende hypotheekverstrekkers, waaronder hypotheek verstrekkers die zich onderscheiden door een uitgekiend acceptatiebeleid voor aanvragers van een hypotheek zonder vaste baan.

Hierdoor kunnen onze hypotheek adviseurs u verschillende hypotheek mogelijkheden bieden. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u een intentieverklaring kunt overleggen of bijvoorbeeld reeds een woning heeft met overwaarde. Maar er zijn meer mogelijkheden denkbaar.

Belangrijk is dat u uw maandelijkse hypotheek lasten kunt betalen. Is dat het geval, dan kunnen de HuisGarant hypotheek adviseurs u hoogstwaarschijnlijk wel aan een hypotheek zonder vaste baan helpen.

Vul direct het hypotheek zonder vaste baan aanvraagformulier in. Een hypotheek adviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

Een hypotheek adviseur bij u in de buurt
De HuisGarant adviseurs zijn in heel Nederland actief waaronder in Maastricht, Eindhoven, Breda, Middelburg, Tilburg, Arnhem, Wageningen, Enschede, Zwolle, Assen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Amersfoort, Almere, Utrecht, Zeist, Bunnik, Houten, Woerden, Wijk bij Duurstede, Vianen, Rhenen, Den Bosch, Rotterdam, Gouda, Den Haag, Voorburg, Delft, Leiden, Zoetermeer, Amstelveen, Amsterdam, Purmerend, Hoorn, Haarlem, Dordrecht, Enschede, Den Helder, Alkmaar, Hilversum, Leiden, Zoetermeer, Zaanstad, Delft, Capelle aan den IJssel, Haarlemmermeer, Heemstede, Leiderdorp, Leidschendam, Voorburg, Nieuwegein, Schiedam, Spijkenisse, Zwijndrecht, Abcoude, Beverwijk, Breukelen, Gorinchem, Hillegom, Huizen, Lisse, Maarssen, Maassluis, Pijnacker, Nootdorp, Soest en Weesp.


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)