bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Hypotheek nieuws

Archief ‘Hypotheek alfabet’ categorie

Hypotheek zelfstandige advies: oplossingsgerichte aanpak

28 februari 2008

Als via deze website een aanvraagformulier binnenkomt voor een hypotheek zelfstandige advies, wordt altijd meteen oplossingsgericht naar uw situatie gekeken. Een deskundige en objectieve adviseur richt zijn aandacht eerst en vooral op de mogelijkheden die uw situatie biedt. Wanneer u in een eerder stadium door een grote hypotheekverstrekker bent afgewezen, is dit een verfrissende ervaring!

Aarzel daarom vooral niet om uw gegevens vrijblijvend toe te sturen. Ze worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en op een positieve manier benaderd. Want de bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseurs zijn de mening toegedaan dat ook de aanvrager van een hypotheek voor zelfstandige heel goed in staat mag worden geacht om de maandelijkse verplichtingen na te komen. Voor de hypotheek adviseurs die bij HuisGarant zijn aangesloten bent u wat dat betreft evenveel waard als iemand die in loondienst is!

Een hypotheek zelfstandige aanvraag
Vanuit dit artikel kunt u rechtstreeks doorlinken naar het hypotheek zelfstandige aanvraagformulier. Het formulier wijst zich vanzelf en stelt een aantal relevante vragen. Hoe meer gegevens u over uw situatie verstrekt, zoals over uw zelfstandige werkzaamheden, uw inkomenssituatie en relevante privé-omstandigheden, des te beter kan die worden beoordeeld. En daarmee ook uw kans op het afsluiten van een passende hypotheek voor zelfstandigen.

Bent u benieuwd of de bij HuisGarant aangesloten en in zelfstandige ondernemers gespecialiseerde hypotheek adviseurs een oplossing voor u kunnen vinden? Vul dan zo gauw mogelijk het hypotheek zelfstandige aanvraagformulier in en een gespecialiseerde adviseur zal uw informatie graag bekijken. Na deze eerste evaluatie volgt telefonisch contact om uw mogelijkheden met u te bespreken.

Diverse financiële instellingen bieden een hypotheek zelfstandige advies
Ons land telt circa 80 financiële instellingen waarvan een aantal een of andere vorm kennen van een hypotheek voor zelfstandige. Bent u al lang als zodanig gevestigd en is uw inkomen al geruime jaren stabiel, dan kan het heel goed zijn dat een bij HuisGarant aangesloten hypotheekadviseur u tegen aantrekkelijke voorwaarden bij een van de grote, gerenommeerde hypotheekverstrekkers kan onderbrengen. U beschikt dan immers over aantoonbare jaarcijfers en kunt goede resultaten laten zien.

Bent u nog niet zo lang als zelfstandige actief (u kunt bijvoorbeeld nog geen 3 jaarcijfers overleggen), dan slaagt u misschien makkelijker bij een gespecialiseerde financier, die aangepaste hypotheek vormen aanbiedt aan mensen zoals u. De bij HuisGarant aangesloten adviseurs onderhouden uitstekende relaties met beide typen hypotheekverstrekkers en kunnen uitstekend beoordelen bij wie uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft.

Een hypotheek bij een gespecialiseerde hypotheekverstrekker kan een fractie duurder uitvallen, maar daar staat ook een zeker risico tegenover. Daarbij geldt vaak dat dit een tijdelijke overbrugging is, totdat u wel voldoende (positieve) jaarcijfers kunt overleggen. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Wilt u vrijblijvend persoonlijk advies ontvangen? Het invullen van het hypotheek zelfstandige aanvraagformulier verplicht u tot niets, maar u wordt er wel stukken wijzer van!

Hypotheek voor zelfstandige zonder jaarcijfers

20 november 2007

Als u zelfstandig werkt en geen of onvoldoende jaarcijfers kunt overleggen, dan is het afsluiten van een hypotheek niet eenvoudig. Reguliere hypotheekverstrekkers houden krampachtig vast aan de ijzeren wet dat u uw financiële resultaten over de laatste drie jaar moet kunnen laten zien. En dat moeten mooie resultaten zijn, bovendien! Maar wat nu als u niet over die jaarcijfers beschikt? Bijvoorbeeld omdat u nog geen drie jaar hebt vol gemaakt, of omdat u dankbaar profiteert van de versoepelde regeling die de fiscus heeft ingevoerd met betrekking tot uw administratieplicht? In dergelijke gevallen kan HuisGarant u wellicht aan een oplossing helpen, zodat u tóch een hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers kunt afsluiten.

Antwoord op uw persoonlijke hypotheek vragen
Maak gebruik van het HuisGarant hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers aanvraag formulier en u weet binnen korte tijd wat uw mogelijkheden zijn. Invullen van het aanvraagformulier verplicht u tot niets. Wél leidt dit tot vrijblijvend telefonisch contact met één van onze gespecialiseerde hypotheekadviseurs die antwoord kan geven op al uw persoonlijke hypotheek vragen. Zo krijgt u een beter inzicht in uw mogelijkheden en komt het gedroomde eigen huis misschien wel een stapje dichterbij.

Begeleiding bij aanvraag hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers
Voor de bij HuisGarant aangesloten adviseurs bent u beslist niet de eerste die op zoek is naar een “hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers” oplossing. Vanuit hun gespecialiseerde expertise kunnen zij u uitstekend begeleiden bij uw zelfstandig hypotheek aanvraag. Maar is uw situatie op dit moment nog lastig, dan zullen zij ook dáár eerlijk over zijn. Om tot een afgewogen oordeel te komen zult u het nodige over uzelf moeten vertellen. Want opleiding en arbeidsverleden kunnen bijvoorbeeld meetellen bij de berekening van uw (financiële) toekomstmogelijkheden. Doet u als zelfstandige bijvoorbeeld hetzelfde werk als wat u jarenlang in loondienst heeft gedaan, dan is dat bijvoorbeeld een stevig argument waar hypotheekverstrekkers zéker gevoelig voor zijn!

Gespecialiseerde adviseurs hebben inzicht in de hypotheekmarkt
Als wij u vertellen dat er in ons land circa tachtig financiële instellingen op de hypotheekmarkt actief zijn, dan begrijpt u waarom hulp van een professionele adviseur geen overbodige luxe is. Niet alleen hanteren al die hypotheekverstrekkers verschillende rentetarieven, maar vooral de acceptatievoorwaarden lopen sterk uiteen. Voor een hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers oplossing is dat laatste vooral van groot belang. Het hangt helemaal van uw specifieke situatie af bij welke maatschappijen u met succes een offerte kunt aanvragen. Gespecialiseerde instellingen met uitgekiende hypotheekvormen voor zelfstandigen (al dan niet met jaarcijfers!) kunnen dan een uitkomst zijn.

Wilt u vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, vul dan vooral het hypotheek zelfstandig zonder jaarcijfers aanvraag formulier in, en u weet binnenkort méér. Een in zelfstandig ondernemer gespecialiseerde adviseur zal graag bekijken of hij u kan helpen.

Hypotheek alfabet

13 mei 2007


A codering

Een achterstandscodering. Dit is een betalingsachterstand die bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel gemeld staat.


A1 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.


A2 codering

Een achterstandscodering, waarbij de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.


A3 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een bedrag van 250 euro of meer is afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.


A4 codering

Een achterstandscodering waarbij de kredietnemer onbereikbaar blijkt / bleek te zijn.


Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdig beëndigen van een levensverzekering (kapitaalsverzekering).


Afkopen

Het voortijdig beëindigen van een levensverzekering.


Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheek waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek geen aflossing plaats vindt.


Afsluitprovisie

De afsluitprovisie wordt door de bank in rekening gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Meestal 1% van de hypotheek som.


Aftrekpost

Een bedrag wat u mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor krijgt u belasting terug of betaald u minder bij.


Annuïteitenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaalt u bruto iedere maand hetzelfde bedrag. U lost iedere maand een bedrag af. Hierdoor wordt het rentebedrag en ook de belasting teruggave lager iedere maand. De netto maandlast wordt hierdoor hoger.


Appartement/Flat

Woning die onderdeel is van een gebouw of pand met meerdere woningen. In de door de notaris opgestelde splitsingsakte staat precies beschreven voor welk deel er aanspraak gemaakt kan worden op het (exclusieve) recht van gebruik. Bij een appartement kan de maximale hypotheek soms beperkt worden door de geldverstrekker.


Arbeidsongeschiktheid

Indien u tijdens de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt daalt uw inkomen en gaan vaak uw netto hypotheek lasten omhoog (minder belastingvoordeel). Veel mensen sluiten hiervoor een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering om de inkomensdaling op te vangen.


Bankgarantie

In voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie overeengekomen groot 10% van de koopsom. De bankgarantie is een garantstelling van de bank dat de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen.


Bankhypotheek

Hypotheekinschrijving die dient als zekerheid voor de betaling van al wat de bank van de hypotheekgever te vorderen heeft, ongeacht de wijze waarop deze vordering is ontstaan.


Belastbaar inkomen

Inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbare inkomen wordt vastgesteld via de belasting boxen en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen waaronder leaseauto en eigenwoningforfait en aftrekposten waaronder hypotheekrente, lijfrente en alimentatie.


Beleggingshypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door vermogen dat wordt opgebouwd door middel van inleg en rendement behaald op een beleggingsrekening. De hypotheeklasten bestaan naast de hypotheekrente uit een eenmalig of een periodieke inleg dat wordt belegd. Tijdens de looptijd wordt niet verplicht afgelost. Hierdoor blijft het belastingvoordeel bestaan. De netto maandlasten blijven gelijk


Bereidstellingsprovisie

Kosten om de geldigheidsduur van een hypotheekofferte te verlengen. Bij de meeste banken blijft een offerte na ondertekening drie maanden geldig na de offertedatum. Vaak kan de geldigheid verlengd worden met drie maanden. Slechts enkele banken bieden de mogelijkheid om 6 of 9 maanden verlengd. Alleen bij rentestijgingen brengt de bank 0,25% van de hoofdsom per maand of deel van een maand in rekening. Bij sommige banken wijken de kosten af.


Bijleenregeling

Per 1 januari 2004 is een nieuwe beperking van de aftrek van de hypotheekrente in werking getreden, de zogenaamde bijleenregeling. Alleen mensen die verhuizen en die het verschil tussen de opbrengst van de oude woning en de oude hypotheekschuld niet volledig besteden aan de aanschaf van de nieuwe woning merken iets van deze regeling.


Boeterente

Bedrag dat in rekening wordt gebracht bij vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevastperiode nog niet is verstreken. In enkele situaties is boeterente niet verschuldigd. Hieronder vallen oa verkoop van de woning en aflossing bij overlijden.


Boetevrije aflossing

Bedrag van meestal maximaal 10% per jaar van de oorspronkelijke hoofdsom, dat bij de bank jaarlijks boetevrij mag worden afgelost op de hypotheek.


Bouwfinanciering

Hypotheek met een bouwdepot bedoeld voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, die in de regel op tekening gekocht en in termijnen betaald wordt. De hypotheek wordt afgesloten op het moment van aankoop en het geleende bedrag minus doorgaans de grond en de eerste bouwtermijn wordt in een depot gezet. Als een termijn betaald moet worden, wordt het bedrag op verzoek van de koper door de bank overgemaakt aan de bouwer. Naarmate de bouw vordert worden de in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgestelde termijnen betaalbaar. Aan de bank moet rente betaald worden over het gehele hypotheekbedrag. Over het bedrag dat nog niet aan de bouwer is overgemaakt, vergoedt de bank rente. De vergoede rente kan gelijk zijn aan de hypotheekrente, maar kan ook 1% lager zijn.


Bouwkundig Rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een bouwkundige over de bouwkundige staat van een woning. Het geeft geen waarde van de woning, maar een overzicht van gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om de woning in de gewenste staat te brengen. Een bouwkundig rapport is iets anders dan een taxatie of taxatierapport. Bij een taxatie bepaalt de taxateur na een bezichtiging van het pand de objectieve waarde en drukt deze uit in een geldbedrag.


Bouwrente

Hypotheekrente die tijdens de bouw wordt betaald voor een woning.


Bouwtermijnen

Gedeelten van de totale koop- en aanneemsom die vooraf vastgesteld zijn in de koop- en aannemingsovereenkomst en in rekening worden gebracht bij de koper naarmate de bouw van de nieuwbouwwoning vordert


Boxenstelsel

Inkomsten worden belast verdeeld over 3 boxen met elk hun eigen belastingtarief (Wet IB 2001).

Box 1
In box 1 valt inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. Ook vindt hierin verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek voor de woning die als hoofdverblijf dient. Dit gebeurt volgens een progressief schijvensysteem.

Box 2
Fiscale inkomensgroep waarin aanmerkelijk belang belast wordt. U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% aandelen van een onderneming bezit. Voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals gerealiseerde boekwinst bij verkoop van de aandelen en dividenduitkeringen, worden belast tegen 25%.

Box 3
In Box 3 wordt inkomen uit Sparen en Beleggen belast. In de praktijk gaat het om bezittingen zoals spaartegoeden, beleggingen en onroerende zaken (niet de hoofdwoning) en om schulden zoals consumptieve leningen en hypotheken op een tweede woning. De fiscus gaat uit van een fictief rendement van 4% over het saldo van bezittingen en schulden. Dit rendement wordt belast met 30%. Dit komt neer op 1,2% belasting over vermogen (vermogensrendementsheffing).


Bruto maandlasten

De bruto maandlasten is het bedrag wat u maandelijks moet betalen aan de hypotheekverstrekker. Omdat een hypotheek op uw eigen huis fiscaal aftrekbaar is, zijn de kosten eigenlijk lager dan de bruto maandlasten. Daarom wordt er vaak ook gekeken naar de netto maandlasten, waarin het fiscale voordeel is verwerkt.


Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een centrale organisatie die de gegevens van consumenten die een lening of krediet afsluiten registreert. Ook creditcards of klantenkaarten met kredietfaciliteiten worden geregistreerd. Lening- en kredietverstrekkers zijn verplicht dit te melden bij het BKR. Bij nieuwe kredietaanvragen worden eerst de gegevens van de consument nagetrokken. Dit om te voorkomen dat u teveel leningen of kredieten afsluit, en om de kredietverstrekker inzicht te geven in het leen- en aflosgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk om uw eigen gegevens op te vragen bij het BKR.


Canon

Zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend perceel grond, in bruikleen.


Comparanten

De afzonderlijke partijen betrokken bij een koopcontract.


Contante waarde

De boeterente wordt meestal berekend volgens de contante waarde methode. Als de hypotheek vervroegd wordt afgelost mist de bank rentewinst, die contractueel is afgesproken, als de huidige marktrente lager is dan hetgeen u betaald. De gemiste jaarrente wordt berekend maal de resterende rente vast periode. De bank ontvangt natuurlijk ook weer rente over uw betaalde boetrente. Deze rente wordt weer in mindering gebracht op uw te betalen boeterente. Dit wordt de contante waarde methode genoemd.


Conversiekosten

De conversiekosten zijn de kosten die u maakt om te wijzigen van een rentevastperiode naar de andere rentevastperiode of om te switchen tussen bandbreedte rentes.


Courtage (=Makelaarskosten)

U kunt bij het kopen van een huis gebruikmaken van de diensten van een makelaar. Het loon dat u hem hiervoor betaalt, heet courtage. De hoogte hiervan is overigens onderhandelbaar.
Heeft u de aankoop zonder hulp van de makelaar gedaan, dan kiest u ‘nee’. Heeft u een makelaar ingeschakeld voor de aankoop (zoekopdracht) dan selecteert u ‘ja’. De makelaarscourtage, de vergoeding voor de diensten van de makelaar, wordt dan meegenomen in de berekening.


Crediteur

Schuldeiser. Doorgaans de bank die de hypothecaire geldlening verstrekt.


Dagrente

De acttuele rente die voor een nieuwe rente geldt.


Debiteur

De Schuldenaar, diegene die het hypotheekbedrag schuldig is aan de bank.


Depot

Rente die door de bank vergoed wordt over het hypotheek bedrag dat nog in het bouwdepot zit. Over het bedrag van het bouwdepot wordt rente door de bank vergoed. De vergoede rente kan gelijk zijn aan de hypotheekrente, maar kan ook 1% lager zijn.


Depotrente

Rente die vergoed wordt op het bouwdepot.


Disagio

U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek een extra bedrag. Hierdoor betaalt u gedurende de eerste rentevasteperiode een lagere rente. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u dit jaar een hogere belastingbesparing heeft dan in de toekomstige jaren. Of als u nu extra geld wenste te besteden om in de toekomst lagere maandlasten te hebben.


Effectenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door vermogen dat wordt opgebouwd door middel van inleg en rendement behaald op een beleggingsrekening. De hypotheeklasten bestaan naast de hypotheekrente uit een eenmalig of een periodieke inleg dat wordt belegd. Tijdens de looptijd wordt niet verplicht afgelost. Hierdoor blijft het belastingvoordeel bestaan. De netto maandlasten blijven gelijk


Effectieve rente

De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente.
In de effectieve rente zijn doorberekend:
- eventuele afsluitkosten,
- wanneer er betaald wordt.
Geldverstrekkers adverteren vaak met de voor hen voordeligere nominale rente: de rente per jaar.
Maar als u per maand 1/12 van deze rente betaald, is de rente die u betaalt effectief hoger dan de nominale rente. U betaalt immers rente vooruit. Bij een hypotheek worden de afsluitkosten normaal ook meegenomen in de berekening van de effectieve rente.


Eigen middelen

Geld dat vrij besteedbaar is en in de hypotheek of in de nieuwe woning geïnvesteerd wordt.


Eigendomsbewijs

Afschrift van de notarisakte dat de nieuwe eigenaar ontvangt, wanneer het transport van de woning bij de notaris is ondertekend en de gegevens van de nieuwe eigenaar zijn ingeschreven bij het kadaster.


Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait is fiscale bijtelling op het inkomen. Het komt er op neer dat huiseigenaren betalen voor woongenot. Dit woongenot wordt als inkomen in natura gezien. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van de woning. bepalend hiervoor is de WOZ-waarde. Deze bijtelling doet deels het voordeel van de renteaftrek teniet. Voor 2001 heette dit het huurwaardeforfait.


Eigenwoningrente

Term die door de fiscus wordt gehanteerd voor leningen (niet alleen hypotheken) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. De rente van deze leningen komt in aanmerking voor renteaftrek in box 1.


Eindheffing

Wanneer je de rente aftrekt via een voorlopige teruggave terug vraagt zal er een eindafrekening via het aangiftebiljet worden gedaan door de fiscus. De belastingdienst noemt dit de eindheffing.


Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf is belast voor gebruik van een erf dat van iemand is. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.


Erfpacht

Zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend perceel grond, in bruikleen.


Erfpachtcanon

Aftrekbare periodieke heffing op een perceel grond dat in erfpacht is uitgegeven.


Euro

Sinds 1 januari 2002 betalen we in Nederland en elf andere landen met euro’s. Naast Nederland is de euro ook ingevoerd in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.


Executie of executieverkoop

Gedwongen verkoop van een woning.


Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen voor uw huis bij een gedwongen verkoop (executieverkoop). De hypotheekverstrekker gaat uit van deze executiewaarde om te bepalen hoe hoog een hypotheek kan zijn. De maximum hypotheek is meestal 125% van de executiewaarde. Om de executiewaarde vast te stellen is een taxatie van een woning nodig.


Expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum dat een contract eindigt. Bijvoorbeeld de einddatum van een polis van levensverzekering.


Extra aflossing

Aflossing die, hetzij verplicht, hetzij vrijwillig, gedaan wordt boven het bedrag dat in de gekozen hypotheekvorm afgelost moet worden.


Extra premiestorting

Extra premiebetaling aan de verzekeringsmaatschappij naast de normaal reeds verschuldigde premies waardoor eerder het gewenste eindresultaat bereikt wordt (kan worden). Hiermee kan de looptijd verkort of de periodieke premie verlaagd worden.


Financieringskosten

Kosten van het financieren van de nieuwe woning of van de vervangende hypotheek. Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek zijn o.a. afsluitprovisie, hypotheekaktekosten, taxatiekosten en indien van toepassing kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.


Financiersvergoeding

Een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die voor het sluiten van de koop/aannemingsovereenkomst zijn vervallen, berekent de bouwer meestal een financieringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. Deze rente is niet fiscaal aftrekbaar.


Fiscaal voordeel

Bedrag dat minder aan loonheffing/inkomstenbelasting en sociale premies betaald hoeft te worden in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.


Fixatieprovisie

Provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.


Flat/Appartement

Woning die onderdeel is van een gebouw of pand met meerdere woningen. In de door de notaris opgestelde splitsingsakte staat precies beschreven voor welk deel er aanspraak gemaakt kan worden op het (exclusieve) recht van gebruik. Bij een appartement kan de maximale hypotheek soms beperkt worden door de geldverstrekker.


Forfait

Forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief.


Garantie- en waarborgregeling

De garantie- en waarborgregeling geldt voor nieuwbouwwoningen. Deze worden meestal gebouwd onder garantie, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw. Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat.


Hypotheek

Een lening waarbij een onroerende zaak onderpand is, als zekerheid voor de geldverstrekker dat de lening kan worden terug betaald.


Hypotheekofferte

De hypotheekofferte is de aanbieding van de geldverstrekker waarin staat tegen welke kosten en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden.


Kadaster

Instelling waar de eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd.


Kosten koper

Bij kosten koper zijn de kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom van de woning voor de koper. Het gaat bij kosten koper om: de overdrachtsbelasting (6%) en notariskosten. Bijna alle bestaande woningen worden “kosten koper” verkocht. Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht, waarbij de kosten voor de verkoper zijn. De kosten koper zijn bij een bestaande woning ongeveer 10% van de koopprijs.


Levenhypotheek

Levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een ‘gemengde’ levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Deze keert uit aan het einde de looptijd of bij eerder overlijden. Behalve rente is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd. Het betreft een spaarhypotheek, beleggingshypotheek, spaarbeleggingshypotheek of een traditionele levenhypotheek


Leveringsakte

De leveringsakte wordt verzorgd door de notaris en regelt de overdracht van de woning die u heeft gekocht of verkocht.


Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is eenvoudige een hypotheekvorm. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.


Maximale hypotheek of tophypotheek

Maximale hypotheek of tophypotheek wil zeggen dat je maximaal leent op basis van de waarde van de woning. Dit is in de meeste gevallen 125% van de executiewaarde (zie executiewaarde).


Netto maandlasten

De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is. Een probleem bij de berekening van de netto maandlasten is dat daarvoor uw persoonlijke fiscale situatie van belang is.
De belastingaftrek is namelijk afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Kijk daarom bij het vergelijken van hypotheekoffertes niet alleen naar de netto maandlasten, maar ook naar de bruto maandlasten.


Onroerendzaakbelasting (OZB)

De onroerendzaakbelasting is een gemeentelijke belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van een woning. De onroerendzaakbelasting is de opvolger van de onroerendgoedbelasting. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is per gemeente verschillend.


Overwaarde

Het verschil tussen de waarde van het huis en de hypotheekschuld


Passeren

Het ondertekenen bij de notaris van de hypotheek- en leveringsakte.


Rentevaste periode

In de hypotheekovereenkomst vastgelegde periode waarin een vast rentepercentage geldt.


Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren (de ‘risicopremie’) en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen (de ’spaarpremie’). Over de spaarpremie wordt een rente vergoed die altijd gelijk is aan de overeengekomen hypotheekrente. Er wordt een aflossingskapitaal bijeen gespaard dat op ieder moment even hoog is als de aflossing bij een vergelijkbare annuïteitenhypotheek. Op de einddatum is de beoogde aflossing gegarandeerd bijeen gespaard.


Taxatie

Taxatie is de officiële waardebepaling van een woning door een taxateur (makelaar). De meeste geldverstrekkers vragen voor het afsluiten van een hypotheek een taxatie(rapport) om de waarde van de woning vast te stellen. Bij een taxatie wordt onder andere de zogenaande executiewaarde van de woning bepaald, aan de hand waarvan bepaald wordt of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.


Taxatiekosten

De taxatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de taxatie van de woning.
De ’standaard’ NHG taxatiekosten zijn 1,85 promiel, maar ook de taxatiekosten zijn onderhandelbaar.


Uitgestelde lijfrente

Uitgestelde lijfrente is een toekomstige periodieke uitkering op basis van een lijfrenteverzekering die ingaat op een vooraf overeengekomen datum, bijvoorbeeld op het moment van pensionering.


Vermogensbelasting

Vermogensbelasting is een belasting die moet worden betaald als het vermogen groter is dan de geldende vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen.


WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt elke vier jaar door de gemeente vastgesteld. Op basis van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)