bkr hypotheek en hypotheken voor ondernemers

Bent u zelfstandig, startend ondernemer, freelancer, DGA of ZZP-er? Of heeft u een BKR codering? Via ons kunt u altijd terecht voor een vrijblijvende hypotheek offerte of advies.


HuisGarant werkt met Erkende hypotheek adviseurs in heel Nederland

Erkend hypotheek adviseur

 

HuisGarant
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem
info@huisgarant.nl

Hypotheek nieuws

Archief ‘Hypotheekvormen’ categorie

De effectenhypotheek

13 mei 2007

De effectenhypotheek is een hypotheek waarbij de kapitaalsopbouw plaats vindt middels beleggen buiten de hypotheek. Hiermee lijkt de effectenhypotheek op de beleggingshypotheek, maar eigenlijk is de effectenhypotheek een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot (en eventueel een overlijdensrisicoverzekering).

De effectenhypotheek kenmerkt zich door het ontbreken van een spaarverzekering. Het is een combinatie van een aflossingsvrije lening en een verpand effectendepot. U spaart namelijk op de effecten- of beleggersrekening. Daarnaast sluit u een losse risicoverzekering af om het overlijdensrisico van een van beide partners af te dekken. De inleg op uw beleggersrekening wordt berekend op 8% rendement. Mocht het rendement hoger zijn tijdens de looptijd dan kunt u tussentijds onttrekkingen doen. Indien u overwaarde heeft uit de verkoop van uw huidige woning of u heeft liquide middelen tot uw beschikking dan kunt u dit in een keer afstorten op de effectenrekening. Hiermee kunt u de maandelijkse storting verlagen of zelfs in een keer voldoen. Bij deze hypotheek is het ook mogelijk om onttrekkingen te doen waarmee u de premie voor de risicoverzekering kunt betalen. Doordat u in een keer een groot bedrag op de rekening zet bespaart u op de maandelijkse lasten.

Aan het einde van de looptijd kunt u de lening aflossen met het geld dat u gespaard heeft op de effecten- en/of beleggersrekening. Als het saldo op uw rekening minder bedraagt dan uw hypotheekbedrag dan kunt u het restant van de lening vaak aflosvrij doorlenen. Hierbij moet u rekening houden dat in het huidige belastingplan de hypotheekrente maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar is.

Bij de effectenrekening heeft u keuze uit diverse fondsen waarin u kunt beleggen. Ieder fonds heeft een ander risicoprofiel. Over het algemeen geldt: hoe meer risico des te meer kans op een hoog rendement.


De voordelen van de effectenhypotheek

Vrijheid, flexibiliteit en optimale benutting van het rentevoordeel. Bij de effectenhypotheek kunt u zelf bepalen hoe u belegt. U kunt dit naderhand nog (tegen kosten) veranderen. Wel behoudt men met de effectenhypotheek de fiscale renteaftrek.


De nadelen van de effectenhypotheek

De effectenhypotheek biedt meer vrijheid en minder kosten, maar ook meer risico en minder fiscale aftrek. Met de effectenhypotheek zijn hogere beleggingsrendementen mogelijk, die echter vaak wel (gedeeltelijk) belast zijn in box 3. De effectenrekening is hierdoor onderhevig aan de rendementsheffing van 1,2% indien het saldo op de rekening meer bedraagt dan uw persoonlijke vrijstelling.


Voor wie is de effectenhypotheek?

De effectenhypotheek is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die al een effectendepot hebben en/of gedegen ervaring hebben met beleggen.


Vraag direct een hypotheek offerte aan.

De levenhypotheek

13 mei 2007

Een levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). Via de levensverzekering wordt het hypotheekbedrag bij elkaar gespaard. Aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening niet wordt afgelost, heeft u een maximale renteaftrek.

Bij een verzekeraar worden periodiek door u verzekeringspremies betaald. Deze bestaan uit risicopremies en spaarpremies. Met de risicopremies wordt de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk afgelost bij overlijden van de verzekerde(n) voor het einde van de looptijd van de hypothecaire lening. Met de spaarpremies wordt een bedrag gespaard waarmee aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. In tegenstelling tot een spaarhypotheek bestaat er geen koppeling tussen de betaalde hypotheekrente en de gespaarde rente. Ten opzichte van een beleggingshypotheek loopt u minder risico, aangezien u meestal een gegarandeerd rendement heeft. Onder voorwaarden is de verzekeringsuitkering belastvrij. Het moet dan gaan om een kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de eigen woning.


Voordelen van de Levenhypotheek

* Maximale fiscale rente-aftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost,
* Gelijkblijvende bruto- en nettolasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand),
* Financiële zekerheid voor de nabestaande(n) van de verzekerde(n). Bij overlijden van de verzekerde(n) voor het einde van de looptijd van de hypothecaire lening kan uit de verzekeringsuitkering de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk worden afgelost,
* Bij een winstdelende polis deelt de verzekeringsnemer mee in de winst van de verzekeringsmaatschappij.


Nadelen van de levenhypotheek

* Onzekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd. Hierdoor is het onzeker of het beoogde deel van de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd kan worden afgelost,
* Onzekerheid omtrent de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd,
* Slechts onder voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij worden ontvangen.


Voor wie is de levenhypotheek?

Een levenhypotheek is interessant voor mensen die beleggen te riskant vinden en sparen te terughoudend.


Vraag direct een hypotheek offerte aan.

De beleggingshypotheek

13 mei 2007

Een beleggingshypotheek bestaat uit twee delen:
* Een aflossingsvrije hypotheek (de geldlening),
* Een beleggingsverzekering (effectendepot).

De geldlening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het effectendepot. Tevens zorgt de premie van de beleggingsverzekering voor afdekking van het risico van vroegtijdig overlijden. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u het geld wilt beleggen. Ook tussentijds switchen is vaak mogelijk. Let u in dat geval wel erg goed op de transactiekosten; deze kunnen erg hoog uitvallen indien u erg vaak switcht!

Met de beleggingshypotheek zijn hoge rendementen mogelijk, maar zoals zo vaak nemen de risico’s gelijke tred. Tevens kunnen de initiele lasten erg laag zijn, vooral indien u eigen middelen stort.

De opbrengsten bij een beleggingshypotheek zijn belastingvrij. Wel dient u elk jaar 1,2% vermogensrendementbelasting te betalen over de gemiddelde waarde van de beleggingen.
Eventuele schulden daarentegen zijn aftrekbaar.


Voordelen van een beleggingshypotheek

* Lage netto lasten door maximale hypotheekrente aftrek gedurende hele looptijd,
* Initiele inleg en extra inleg of opname mogelijk,
* Veel vrijheid en flexibiliteit in keuze belegging premies,
* Kans op hoger rendement.


De nadelen van een beleggingshypotheek

* Hoger risico,
* Eindkapitaal maar tot bepaald maximum belastingvrij,
* Complex en ondoorzichtig (voorwaarden, kostenstructuur),
* Relatief hoge kosten over de vermogensopbouw.


Voor wie is de beleggingshypotheek?

Iedereen die wil profiteren van een lage maandlast en een goed verwacht rendement op zijn betaalde spaarpremies. Door de geëndexeerde vrijstelling van de uitkering van de verzekering kunt u niet veel meer in een beleggingshypotheek kwijt, omdat de opbrengst boven de vrijstelling progressief belast is. Bij een hoge hypotheeksom hoort in de regel een hoog inkomen, dus belastingheffing in het hoogste tarief.


Vraag direct een hypotheek offerte aan.

De spaarhypotheek

13 mei 2007

Bij de spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af. De rente die u over de hypotheek som betaalt blijft hierdoor dus constant gedurende de gehele looptijd. Daarmee blijft ook de hypotheekrente aftrek gedurende die looptijd maximaal.

Met een spaarhypotheek betaalt u tevens een risico- en een spaarpremie. Met de risicopremie verzekert u zich (gedeeltelijk) tegen overlijden. De spaarpremie wordt voor u op een spaarrekening gestort.

De rente die u bij een spaarhypotheek krijgt over het spaarsaldo is gelijk aan de hypotheekrente. hierdoor zullen de totale lasten over de totale looptijd van de hypotheek redelijk stabiel zijn.
Want is de hypotheekrente hoger, dan betaalt u weliswaar meer rente, maar hoeft u minder spaarpremie te betalen.

Is de hypotheekrente daarentegen lager, dan betaalt u weliswaar minder rente, maar dient u weer meer spaarpremie te betalen.

Bij een hoge hypotheekrente is de spaarhypotheek extra interessant. Want een hogere rente ontvangst en daardoor lagere spaarpremie weegt op tegen de eveneens hogere hypotheekrente, vanwege de fiscale aftrekbaarheid ervan.


De voordelen van een spaarhypotheek

* Zekerheid van aflossing,
* Opgebouwde kapitaal geheel belastingvrij,
* Aantrekkelijk bij hoge hypotheekrentes.


De nadelen van een spaarhypotheek

* Niet erg geschikt voor alleenstaande vanwege standaard kosten in verband met overlijdensrisicoverzekering,
* Niet flexibel (oversluiten vaak onvoordelig),
* Vaak opslag op standaard hypotheekrente tarieven (0,2%),
* Vaak verplichte overlijdensrisico- verzekering,
* Laag rendement bij lage hypotheekrente,
* u bent gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
* Eindkapitaal kan niet hoger worden dan hypotheeksom,
* Eindkapitaal tot een bepaald maximum bedrag belastingvrij.


Voor wie is de spaarhypotheek?

Mensen die zekerheid willen en flexibiliteit minder interessant vinden kiezen voor een spaarhypotheek.


Vraag direct een hypotheek offerte aan.

De hybride hypotheek

13 mei 2007

Een hybride hypotheek is een combinatie hypotheek van een spaarhypotheek en beleggingshypotheek waarbij u de mogelijkheid krijgt om, afhankelijk van de beleggingsmarkt te kunnen switchen tussen sparen en beleggen. Vindt u het leuk om regelmatig de beurs te analyseren en daarmee uw voordeel te kunnen doen, dan is de hybride hypotheek u op het lijf geschreven.

De hybridehypotheek wordt gekenmerkt door de vrije keuze tussen sparen en beleggen. Voorziet u een slechte beursperiode dan spaart u en andersom belegt u. Tijdens de looptijd betaalt u rente en premie. Afhankelijk van het beursklimaat beslist u of deze premie wordt belegd of wordt gestort op de spaarhypotheek rekening.


Wat zijn de voordelen van een hypbride hypotheek?

De hybride hypotheek kent grote flexibiliteit. U kunt per inleg bepalen wat u wilt doen. Wilt u sparen, dan spaart u. Wilt u beleggen, dan belegt u. Maar let wel, het gaat hier steeds om de inleg die u nog moet doen. Het switchen van het gehele kapitaal ligt over het algemeen lastiger, maar dit verschilt per hypotheekverstrekker.


Wat zijn de nadelen van een hypbride hypotheek?

Een nadeel van een hybride hypotheek is de bewerkelijkheid. U moet aardig wat verstand hebben van sparen, beleggen en de economische vooruitzichten om steeds juiste keuzes te maken. Dit kan ervoor zorgen dat uw beslissingen op de korte termijn gebaseerd zijn, terwijl uw hypotheek een lange termijn aangelegenheid is.


Voor wie is een hybride hypotheek?

De hybride hypotheek is interessant wanneer u beleggen interessant vindt, maar ook realistisch genoeg bent om te zien dat het ook weleens minder kan gaan met de beurskoersen. Een switch naar sparen biedt u dan meer zekerheid. Hiervoor moet u wel goed op de hoogte zijn en blijven van actuele economische ontwikkelingen. Sparen kan tevens zorgen voor lagere rendementen wanneer de beurskoersen wel omhoog schieten. Ons inziens is de hybride hypotheek een product voor iets hoger opgeleiden met een goed financieel toekomstperspectief. Bij de hybride hypotheek wordt u geconfronteerd met bonussen en boeterentes, daarnaast zijn de constructies en hypotheek voorwaarden behoorlijk ingewikkeld.


Voor wie is de hybride hypotheek?

De hybride hypotheek is interessant wanneer u vertrouwen in beleggen hebt, maar ook de zekerheid wenst van een gegarandeerd rendement indien het minder gaat. U kunt dan schwitchen naar sparen.


Vraag direct een hypotheek offerte aan.

De aflossingsvrije hypotheek

13 mei 2007

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.


Voordelen aflossingsvrije hypotheek

* Lage lasten,
* U betaalt alleen rente,
* Geen verplichte tussentijdse aflossingen,
* Geen verplichte vermogensopbouw,
* Geen verplichte verzekeringsdekkingen,
* Veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen,
* Belastingaftrek blijft in stand,
* Een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten,
* Hoogte van de hypotheek is veilig omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen (sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%),
* Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor de andere vormen.


Nadelen aflossingsvrije hypotheek

* U bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost,
* Rentelast blijft doorlopen,
* De eindaflossing is niet geregeld,
* Na pensionering bestaat de kans dat uw netto last stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek,
* Vanaf 2001 is rente maximaal 30 jaar aftrekbaar; indien u niet aflost kunnen de lasten behoorlijk stijgen,
* Meestal moet u eigen geld inbrengen omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen (sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%).

De aflossingsvrije hypotheek is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in uw woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat uw netto last na pensionering stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek. Als deze hypotheekvorm in combinatie met een andere vorm wordt afgesloten is het een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen.


Voor wie is de aflossingsvrije hypotheek?

Een geheel aflossingsvrije hypotheek kan interessant zijn bij een aan- of verbouw van uw woning indien u voor slechts een klein deel uw woning hypothecair belast. Omdat u deze investering in het huis steekt stijgt de waarde van het onderpand. Een andere optie is wanneer mensen op latere leeftijd verhuizen naar een andere woning en een behoorlijk gedeelte eigen geld inbrengen. Dan nog is het aan te raden u hier goed over te laten inlichten, want dit is niet altijd financieel voor u de beste optie.

Lineaire hypotheek

13 mei 2007

Deze hypotheekvorm kenmerkt zich door een gelijkblijvende periodieke aflossing. De gelijkblijvende periodieke aflossing wordt berekend door het lening bedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de gehele looptijd.

Met het verstrijken van de jaren blijft de aflossing hetzelfde, maar de verschuldigde rente wordt als gevolg van de periodieke aflossing steeds minder. Deze hypotheekvorm kent dus dalende lasten.

Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.


Voordelen lineaire hypotheek

* Snelle en veilige vermogensopbouw middels de aflossingen,
* Dalende maandlasten,
* Minder rente verschuldigd over de gehele looptijd in vergelijking tot andere hypotheekvormen.


Nadelen lineaire hypotheek

* Hoge maandlasten in de eerste jaren,
* Beperkt inflatievoordeel,
* Dalend fiscaal voordeel,
* Ten opzichte van andere vormen fiscaal minder voordelig.

De annuïteitenhypotheek

13 mei 2007


De annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Op deze manier betaalt u steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.


Voordelen annuïteitenhypotheek

* Lage aanvangslasten; in het begin betaalt u weinig aflossing,
* alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw indien u een hogere leeftijd of slechtere gezondheid heeft,
* offertes van deze vorm zijn gemakkelijker te vergelijken dan offertes van hypotheekvormen met vermogensopbouw,
* makkelijk bij verhuizing of beëindiging van de hypotheek.


Nadelen annuïteitenhypotheek

* het fiscaal voordeel daalt tijdens de looptijd vanwege de (stijgende) aflossingen,
* de netto lasten stijgen tijdens de looptijd; de bruto lasten blijven gelijk, terwijl het fiscaal voordeel daalt,
* Ten opzichte van de hypotheken met vermogensopbouw: fiscaal minder gunstig.

De annuïteitenhypotheek is vooral interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen. Ook voor mensen die in de toekomst een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als u in een hoger belastingtarief valt).


BKR hypotheek Ondernemer hypotheek Sitemap Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement 2009 HuisGarant - Partners van Huisgarant: (Allerlei Weetjes over: hypotheek, sparen, lening en verzekering)